Respekt i spåret

Det ska vara en fest för alla att färdas mot Mora och därför är det viktigt att alla visar hänsyn. Se dig för en extra gång när du gör en omkörning! Var lyhörd på bakomvarande cyklisters tillrop. Exempel på tillrop kan vara: ”Håll till höger” och ”Kommer vänster!” Vasaloppets satsning för säkrare cykling heter Cykla Säkert – där kan du få värdefulla tips och lära dig mer om din och andras säkerhet i spåret.

Cykla säkert

Reptider

Av säkerhetsskäl finns så kallade reptider vid våra kontroller, ett klockslag för sista passering. Kontrollen måste lämnas inom 10 minuter efter att reptiden passerat. Om du kommer för sent till en kontroll måste du bryta loppet och busstransport ordnas då till Mora. Vid extrema förhållanden och ändrade förutsättningar har tävlingsledningen rätt att ändra reptiden.

Kontroll Reptid
Evertsberg 17.00
Hökberg 19.00

Service på våra Vasaloppskontroller

Längs Vasaloppsspåret finns sju stycken officiella kontroller. Vi hjälper till med reparationer vid alla kontroller längs banan. Faktura för eventuellt material skickas till dig efter loppet. Toaletter och sjukvårdspersonal finns vid samtliga kontroller samt på startplatsen och i målområdet. Glutenfria Vasaloppsbullar finns i begränsat antal. Vid alla kontroller, förutom i Hökberg, finns passeringskorridorer för de som inte vill stanna och äta eller dricka.

Det finns även en enklare vätskekontroll vid Vasslan. Observera att Vasslan inte är en ordinarie Vasaloppskontroll.

Serveringsutbud kontroller Cykelvasan Öppet Spår (pdf)
Innehållsförteckning – servering kontroller (pdf)

Om du tvingas bryta

Om du bryter ditt lopp måste du alltid uppsöka sjukvårdspersonalen vid närmaste kontroll. De tar hand om ditt chip, rapporterar brytningen och ordnar transport till Mora. Räddnings- och sjukvårdstjänstens funktionärer har rätt att ta deltagare av banan om skäl föreligger.