Startgrupp och startnummer

Startgrupper och startnummer tilldelas i början av augusti.

Så kan du påverka din startposition

Startpositionen baseras på den förväntade åktiden som fylls i vid anmälningstillfället. Den förväntade åktiden kan ändras på Mina sidor.

Anmälan

Hämta ut nummerlapp och chip

Alla våra deltagare ska bära nummerlapp och chip. Dem hämtar du ut vid någon av våra tävlingsexpeditioner. Nummerlapp och chip som inte är uthämtade dagen före loppet finns i tävlingsexpeditionen på din startplats. Tävlingsexpeditionernas öppettider hittar du på sidan Öppettider.

Öppettider