Nordens bästa cyklister mellan 11 och 16 år gör upp om guldet i Ungdomscykelvasan. Loppet går inte efter några bilvägar, utan bara på skogsvägar och stigar.