Respekt i spåret

Det ska vara en fest för alla att färdas mot Mora och därför är det viktigt att alla visar hänsyn. Se dig för en extra gång när du gör en omkörning! Var lyhörd på bakomvarande cyklisters tillrop. Exempel på tillrop kan vara: ”Håll till höger” och ”Kommer vänster!” Vasaloppets satsning för säkrare cykling heter Cykla Säkert – där kan du få värdefulla tips och lära dig mer om din och andras säkerhet i spåret.

Föråkare: Omedelbart före tätklungan kör en motorcykel.

Cykla säkert

Service på våra Vasaloppskontroller

Längs Vasaloppsspåret finns tre stycken officiella kontroller. Vi hjälper till med reparationer vid alla kontroller längs banan. Faktura för eventuellt material skickas till dig efter loppet. Toaletter och sjukvårdspersonal finns vid samtliga kontroller samt på startplatsen och i målområdet. Vid kontrollerna i Oxberg och Eldris, men inte i Hökberg, finns passeringskorridorer för de som inte vill stanna och äta eller dricka.

Tekniska zoner– I anslutning till samtliga kontroller finns en markerad och uppskyltad yta på ca 5 m x 10 m på vänster sida i cyklisternas åkriktning. Denna yta utgör Teknisk Zon.

Langning – Langning av dryck får ske längs hela banan med undantag för inne i kontrollerna samt sista 1000 m före mål. All langning skall ske från höger sida i åkriktningen.

Langningspersonal på kontrollerna langar flaskor till de första.

Serveringsutbud kontroller Ungdomscykelvasan (pdf)
Innehållsförteckning – servering kontroller (pdf)

Om du tvingas bryta

Om du bryter ditt lopp måste du alltid uppsöka sjukvårdspersonalen vid närmaste kontroll. De tar hand om ditt chip, rapporterar brytningen och ordnar transport till Mora. Räddnings- och sjukvårdstjänstens funktionärer har rätt att ta deltagare av banan om skäl föreligger.