Allt deltagande i Vasaloppets arrangemang sker på egen risk. Vasaloppet ansvarar ej för förlust eller skada på tillhörigheter och egendom.

Vid olycksfall gäller följande

  • Anmäl alltid skada till Folksam på telefonnummer 0771-960 960.
  • Om du tecknat Startklar-försäkring via Folksam träder den in i första hand.
  • Om du är medlem i idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet träder idrottsföreningens försäkring in i andra hand.
  • Om du inte är medlem i sådan förening träder i tredje hand Vasaloppets olycksfallsförsäkring in.

Vid förlust eller skada på egendom gäller följande

  • Vasaloppet täcker inte förlust eller skada på egendom.
  • Förlust eller skada anmäls till ditt försäkringsbolag och din hemförsäkring. Avseende utrustning med högt värde rekommenderar vi att du tecknar en allriskförsäkring eller separat försäkring.

Startklar

Startklar är den avbeställnings- och olycksfallsförsäkring du kan teckna när du anmäler dig till något av Vasaloppets olika lopp. Med Startklar får du hela anmälningsavgiften tillbaka om du blir skadad eller sjuk och inte kan starta i loppet.

Startklar kostar endast 155 kronor för ett helt år och gäller för alla svenska motionslopp.

Startklar gäller ett år från det datum den tecknas och i normalfallet tecknas den i samband med anmälan till något av Vasaloppets lopp.

Bakgrunden till att försäkringen tagits fram är att deltagaravgifterna till motionsloppen i början av 2000-talet steg och det uppstod en efterfrågan att kunna avbeställa vid sjukdom och få pengarna åter. Samtidigt adderades också en olycksfallsförsäkring till som gäller under resan till och från loppet, under själva vistelsen på orten och självklart under själva loppet.

Har man tecknat Startklar och blir sjuk eller skadad och inte kan ställa upp i sitt lopp, ringer man 0771-960 960 och får prata med en skadehandläggare på Folksam som tar emot en registrering, berättar hur de vill få in ett läkarintyg och sedan hur pengarna återbetalas.

Tänka på att du, oavsett när du tecknar försäkringen, inte ska ha en känd skada eller sjukdom som redan vid köptillfället omöjliggör start.

Även utländska deltagare kan teckna Startklar.

Startklar Plus

Nu finns också Startklar Plus, kostar endast 275 kr. I grunden samma försäkring, men med tillägget att man är olycksfallsförsäkrad även under all träning i Sverige inför loppet. Något som många motionärer efterfrågat och speciellt de som inte är med i någon förening och via den har en idrottsförsäkring. Läs mer om Startklar och Startklar Plus på Folksams webbplats.

folksam.se/forsakringar