Allt deltagande i våra lopp sker på egen risk. Vasaloppet ansvarar inte för förlust eller skada på tillhörigheter och egendom.

Olycksfall

Vid olycksfall ska du göra en skadeanmälan till Folksam på telefonnummer 0771-960 960.

  • Har du tecknat försäkringen Startklar, eller Startklar Plus, ersätts olycksfall av denna försäkring i första hand. Läs mer om Startklar och Startklar Plus längre ner.
  • Är du medlem i en idrottsförening som är ansluten till Riksidrottsförbundet ersätts du av idrottsföreningens försäkringen i andra hand.
  • Har du inte tecknat Startklar, eller Startklar Plus, och inte är medlem i en idrottsförening som är ansluten till Riksidrottsförbundet träder Vasaloppets olycksfallsförsäkring in.

Förlust eller skada

Vasaloppet täcker inte kostnad för förlust eller skada på egendom. Anmäl förlust eller skada till ditt försäkringsbolag och din hemförsäkring. För utrustning med högt värde rekommenderar vi att du tecknar en allriskförsäkring eller separat försäkring.

Startklar

Startklar är en avbeställnings- och olycksfallsförsäkring, som du kan teckna när du anmäler dig till något av våra lopp. I Startklar ingår också en olycksfallsförsäkring som gäller under resan till och från loppet, under själva vistelsen på orten och under själva loppet.

Med Startklar kan du få hela anmälningsavgiften tillbaka om du inte kan starta i loppet på grund av skada eller sjukdom. Du måste kunna visa upp ett läkarintyg som styrker orsaken.
Startklar kostar 155 kronor för ett helt år och gäller för alla svenska motionslopp. Startklar gäller ett år från det datum den tecknas.

När du tecknar försäkringen får du inte ha en känd skada eller sjukdom som redan vid köptillfället omöjliggör start. Även utländska deltagare kan teckna Startklar.

Har du tecknat Startklar och blir sjuk eller skadad och inte kan ställa upp i loppet anmäler du detta till Folksam, telefonnummer 0771-960 960.

Startklar Plus

Startklar Plus är i grunden samma försäkring som Startklar, men med tillägget att du är olycksfallsförsäkrad även under all träning i Sverige inför loppet. Denna försäkring är särskilt efterfrågad av motionärer som inte är medlemmar i någon förening och via den har en idrottsförsäkring.

Startklar Plus kostar 275 kr för ett helt år och gäller för alla svenska motionslopp. Startklar Plus gäller ett år från det datum den tecknas.

Läs mer om Startklar och Startklar Plus på Folksams webbplats.

folksam.se/startklar