Respekt i spåret

Det kommer att vara mycket aktivitet i spåret då Ultravasan 90, Ultravasan 45, Vasastafetten och Vasakvartetten avgörs samtidigt. Med en blandning av motionärer och elit blir det extra viktigt med god samverkan löpare emellan. Tävlingsledningen uppmanar samtliga att alltid hålla till höger och att välja vänster sida vid passering av långsamma löpare.

Baninformation

I samband med Vasastafettens växlingszoner finns det två fållor, du väljer då fållan som är märkt med Ultravasan. Banan är tydligt märkt med orangefärgade snitslar, kompletterade med röda pilskyltar. Snitslarna är utsatta så att löparen hela tiden har ögonkontakt med banmärkningen.

Banans underlag består av allt från asfalt, grusväg till mindre stigar. Vissa tekniska partier finns främst i banans inledning. Kuperingen är måttlig under banans första halva, och flack de sista 19 kilometerna.

Reptider

Av säkerhetsskäl finns så kallade reptider vid våra kontroller, ett klockslag för sista passering. Kontrollen måste lämnas inom 10 minuter efter att reptiden passerat. Om du kommer för sent till en kontroll måste du bryta loppet och busstransport ordnas då till Mora. Vid extrema förhållanden och ändrade förutsättningar har tävlingsledningen rätt att ändra reptiden.

Kontroll Reptid
Mångsbodarna 09.00
Risberg 11.00
Evertsberg 13.00
Oxberg 15.30
Hökberg 17.00
Eldris 18.30

Service på våra Vasaloppskontroller

Längs Vasaloppsspåret finns sju stycken officiella kontroller. Dessutom finns det vätskekontroller var femte kilometer. Toaletter och sjukvårdspersonal finns vid samtliga kontroller samt på startplatsen och i målområdet.

Detaljerad loppkarta (pdf)
Innehållsförteckning – servering kontroller (pdf)

Om du tvingas bryta

Om du bryter ditt lopp måste du alltid uppsöka sjukvårdspersonalen vid närmaste kontroll. De tar hand om ditt chip, rapporterar brytningen och ordnar transport till Mora. Räddnings- och sjukvårdstjänstens funktionärer har rätt att ta deltagare av banan om skäl föreligger.