Nummerlappar och chip

Startkuvert med nummerlappar, parkeringsbevis och infobrev skickas till lagledaren cirka två veckor innan loppet. Chip uthämtas av alla lag på tävlingsmorgonen vid Vasaloppsstarten i Berga by, Sälen. Alla deltagare ska bära nummerlapp och chip. OBS! Chip för tidtagning skickas ej hem.

Varje lag får  ett parkeringsbevis. Detta ska placeras väl synligt i framrutan i bilen. Parkeringsbeviset uppvisas vid alla andra kontroller för parkering. I Evertsberg och Hökberg finns även publikparkering längre bort från växling, där parkering är tillåten utan parkeringsbevis.

Lag som inte fått startkuvert skickade till lagledaren, hämtar detta vid tävlingsexpeditionen i Mora dagarna före loppet, eller på tävlingsmorgonen i Berga by, Sälen. På sidan Öppettider hittar du tävlingsexpeditionernas öppettider.

Öppettider

Så gör du med ombyte- och överdragskläder

Lagen ansvarar själva för transport av ombyte- och överdragskläder.

Så här går starten till

Gemensam start kl. 07.00.

karta_startplats_salen_lopning_2017_webb
Översiktskarta startplats Sälen (pdf)