För att värna om miljön och undvika köer rekommenderar vi alla deltagare att ta bussen till startplatsen. Tar du bussen så kan du vara säker på att komma i tid till start.

Information för Vasaloppets sommarvecka 2018, kommer att uppdateras i mitten av maj månad 2018.

Transporter för deltagare

Lagets deltagare på första sträckan kan köpa bussbiljett, till övriga sträckor sköter laget sina transporter själva.