Nummerlappar, chip och passersedel

Startkuvert med nummerlappar, passersedel, parkeringsbevis och infobrev skickas till lagledaren cirka två veckor innan loppet. Chip uthämtas av alla lag på tävlingsmorgonen vid Vasaloppsstarten i Berga by, Sälen. Alla deltagare ska bära nummerlapp och chip. OBS! Chip för tidtagning skickas ej hem.

Varje lag får en passersedel och två parkeringsbevis. Dessa ska placeras väl synligt i framrutan i bilen. Passersedeln krävs för att komma fram till växlingskontrollen Eldris. Parkeringsbevisen uppvisas vid alla andra kontroller för parkering. I Evertsberg, Oxberg och Hökberg finns även publikparkering längre bort från växling, där parkering är tillåten utan parkeringsbevis.

För att underlätta avsläppning av deltagare vid växlingskontrollerna finns några platser markerade med ”Endast avsläppning” Dessa platser finns i Läde, på väg mot Sälen och mot Mora, och i Evertsberg, på väg mot Mora. Platserna är försedda med trafikvakt.

Lag som inte fått startkuvert skickade till lagledaren, hämtar dessa vid tävlingsexpeditionen i Mora dagarna före loppet, eller på tävlingsmorgonen i Berga by, Sälen. På sidan Öppettider hittar du tävlingsexpeditionernas öppettider.

Öppettider

Så gör du med ombytes- och överdragskläder

Lagen ansvarar själva för transport av ombytes- och överdragskläder.

Så här går starten till

Gemensam start kl. 09.00.

karta_startplats_salen_lopning_2017_webb
Översiktskarta startplats Sälen (pdf)