Respekt i spåret

Det kommer att vara mycket aktivitet i spåret då Ultravasan 90, Ultravasan 45, Vasastafetten och Vasakvartetten avgörs samtidigt. Med en blandning av motionärer och elit blir det extra viktigt med god samverkan löpare emellan. Tävlingsledningen uppmanar samtliga att alltid hålla till höger och att välja vänster sida vid passering av långsamma löpare.

Hur det fungerar vid växlingarna

Tidtagningschipet fungerar som en budkavel, chipet bärs som handledsband och lämnas över vid växlingskontrollerna. Lämna växlingsfållan snabbt efter växling. Endast förvarnade lag får beträda växelområdet. Deltagaren på sista sträckan, Eldris–Mora, kommer att få ett extra chip av funktionär i Eldriskontrollen. Chipet fästs runt vristen, för att registrera löparen vid målgång.

I samband med Vasastafettens växlingszoner finns det två fållor, du väljer då fållan som är märkt med Vasastafetten. Banan är tydligt märkt med orangefärgade snitslar, kompletterade med röda pilskyltar. Snitslarna är utsatta så att löparen hela tiden har ögonkontakt med banmärkningen.

Reptider

Av säkerhets- och tidsskäl finns en så kallad reptid vid kontroll Evertsberg. Där har vi en gemensam omstart cirka kl. 14.00 för de lag som då inte växlat. Av samma skäl kan gemensam omstart ske även vid övriga växelstationer. Detta avgörs av respektive växelstationschef. Omstart får göras omgående efter godkännande av kontrollchef. Efter omstart fortsätter laget som deltagare i tävlingen och får placering och tid som övriga lag.

Kontroll Reptid
Evertsberg ca 14.00

Service på våra Vasaloppskontroller

Längs Vasaloppsspåret finns vätskekontroller vid starten, vid varje växlingskontroll, vid målet samt cirka var tredje till femte kilometer längs banan. Toaletter och sjukvårdspersonal finns vid samtliga växlingskontroller samt på startplatsen och i målområdet.

Serveringsutbud kontroller Vasastafetten (pdf)
Innehållsförteckning – servering kontroller (pdf)

Om du tvingas bryta

Om du bryter ditt lopp måste du alltid uppsöka sjukvårdspersonalen vid närmaste kontroll. De tar hand om ditt chip, rapporterar brytningen och ordnar transport till Mora. Räddnings- och sjukvårdstjänstens funktionärer har rätt att ta deltagare av banan om skäl föreligger.

Laget får göra nystart på nästkommande sträcka och springa vidare, dock utom tävlan, men deltagarna får sina sträcktider.