När du gått i mål så drick lite av vår blåbärssoppa och vatten som erbjuds i målområdet, hämta din ryggsäck/väska och eventuell säck med överdragskläder vid skidinlämningen där du lämnade dem innan du åkte till start. Ingen dusch finns att tillgå efter mål. Har du använt dig av låneutrustning så lämnar du även denna vid skidinlämningen vid mässområdet.

Alla som fullföljer loppet tilldelas en medalj direkt efter målgång