Hämta ut nummerlapp och chip

Alla våra deltagare ska bära nummerlapp och chip. De hämtar du ut på den ort du valde vid anmälan, vid någon av våra tävlingsexpeditioner vid Vasaloppsmässan i Mora eller på Vasaloppsstarten i Berga by, Sälen. Vill du ändra uthämtningsort kan du göra det via Mina sidor till mitten på februari. Nummerlapp och chip som inte är uthämtade dagen före loppet finns i tävlingsexpeditionen på din startplats. På sidan Öppettider kan du se när våra tävlingsexpeditioner har öppet. Se nedan instruktioner för hur du gör med nummerlapp och chip.

Mina sidor
ÖPPETTIDER

Så gör du med ombytes- och överdragskläder

Tänk på att skydda dina ombyteskläder mot väta. Ett bra sätt är att lägga dina tillhörigheter i en påse i din väska eller ryggsäck. Lämna din väska med ombyteskläder vid lastbilarna på startplatsen innan du går in i startledet. Lastbilarna är skyltade med färg och startnummer. Lämna din väska vid rätt lastbil.

Överdragskläder kan du lägga i plastsäcken, som du fått i ditt startkuvert. Lämna säcken i den uppsamlingsfålla som finns vid varje startled i god tid innan starten. Plastsäcken kan även lämnas innan du går in i startledet, då lämnar du den tillsammans med din väska.

Väskor och överdragskläder transporteras till dusch och omklädning i Mora. Skicka inte dina saker med privata transporter.

Så här går starten till

Första start är kl. 09.00. Därefter startar ett led var 15:e minut. För att få rätt tid är det viktigt att du startar i rätt led.  Deltagare som även ska åka Vasaloppet står i led 0 med gemensam start kl 09.00.

Insläpp till startledet kommer att ske 45 minuter före respektive start. Det finns tre stora fållor med benämning A, B och C placerade längst bak i startfältet. Där sker insläppet till ditt startled.

Started Starttid Insläpp till startled Fålla
0 09.00 kl. 08.15 A
1 09.15 kl. 08.30 B
2 09.30 kl. 08.45 C
3 09.45 kl. 09.00 A
4 10.00 kl. 09.15 B
5 10.15 kl. 09.30 C
6 10.30 kl. 09.45 A
7 10.45 kl. 10.00 B
8 11.00 kl. 10.15 C
9 11.15 kl. 10.30 A
10 11.30 kl. 10.45 B
11 11.45 kl. 11.00 C
12 12.00 kl. 11.15 A
Översikt startplats Oxberg

StartplatsOxberg_13jan

ÖVERSIKTSKARTA STARTPLATS OXBERG (PDF)