För att fler ska få chansen att delta tillåter vi personbyten i alla våra lopp. Personbyten till Vasaloppet, Öppet Spår och Nattvasan görs på Mina sidor. OBS! Innan du betalar till säljaren – kontakta Vasaloppet. Byten till Kortvasan, Tjejvasan, Halvvasan och Stafettvasan sker genom att du skickar ett mejl till byten@vasaloppet.se. Läs mer om hur det går till här nedan.

Cirka en vecka inför respektive arrangemang stänger vi möjligheten för ändringar till loppen. Om du vill göra ett byte efter det måste du som köpare kunna uppge säljarens Vasa ID eller personnummer vid tävlingsexpeditionen på plats, där bytet genomförs. Säljaren behöver inte medverka.

 Så går ett byte till

För Vasaloppet,  Öppet Spår, Nattvasan och Tjejvasan

  1. Sälj din startplats  – Logga in på Mina sidorvasaloppet.se. Tryck på rubriken ÖVERSIKT  för att se vilka lopp du är anmäld till och vilka du kan överlåta till andra.
  2. Anmälningskod skickas till köparen – Säljaren anger köparens namn, födelsedatum och e-post. När det är gjort skickas en anmälningskod till köparen och ett bekräftelsemejl till säljaren.
  3. Köparen anmäler sig till loppet – Köparen loggar in på Mina sidor, anmäler sig till loppet, anger anmälningskoden och betalar bytesavgiften på 220 kr. Efter det är bytet genomfört och köparen får ett bekräftelsemejl.

För Kortvasan, Halvvasan och Stafettvasan

Köparen skickar ett mejl till byten@vasaloppet.se, där du anger namn, personnummer, adress, e-post och var du vill hämta nummerlappen, i Sälen eller Mora. Ange även säljares Vasa ID/personnummer, namn och vilket lopp det gäller. Betala in bytesavgiften på 220 kr till pg-nummer 1922-4, Vasaloppsföreningen Sälen-Mora. Ange ditt för och efternamn på betalningen. (Betalning från utlandet, använd dig av  Plusgiro IBAN SE 37 9500 0099 6042 0001 9224, BIC/SWIFT: NDEASESS)

Vasaloppet erbjuder i dagsläget ingen egen köp- och säljplats för startplatser utan hänvisar i första hand till startplatser.se.

Om du åker tävlingsklass eller i startgrupper som bygger på seedning kan du inte köpa en bättre startplats. Du som utnyttjat en fristart eller en rabatterad startavgift kan heller inte sälja din startplats.

Mina sidor
www.startplatser.se

Om du köper en startplats – i vilket startled hamnar du?

Vasaloppet: Köparen övertar inte säljarens startled. Personliga meriter avgör var köparen startar.

Tjejvasan tävlingsklass: Köparen övertar inte säljarens startled. Personliga meriter avgör var köparen startar.

Tjejvasan motionsklass: Om köparen saknar meriter och köper en startplats av någon som aldrig åkt Vasaloppets skidlopp tidigare, övertas startled. Om köparen har meriter sedan tidigare seedas startplatsen efter dem. Om säljaren har ett historiskt resultat från Vasaloppets skidlopp övertar köparen inte startled. Plats baseras då på egna meriter.

Övriga skidlopp: Köparen övertar säljarens startled.

Tips vid andrahandsköp

Vasaloppet har ingenting med uppgörelsen mellan säljare och köpare att göra. Parterna kommer själva överens om ett pris. Tyvärr finns det oärliga personer. Om du misstänker ett bedrägeri ska du alltid polisanmäla. Informera gärna Vasaloppets kundtjänst om du utsätts för ett bedrägeri. Läs punkterna nedan så är du bättre förberedd om du skulle drabbas.

Att tänka på
  • Köp i första hand av bekant eller någon i din vänkrets. Ett tips är att kolla med din lokala skidklubb.
  • Köp inte en startplats till kraftigt överpris. Utbudet av biljetter ökar ofta ju närmre loppen man kommer.
  • I våra startlistor på vasaloppet.se kan du kontrollera att startled stämmer med namnet på säljaren.
  • Du får gärna ringa vår tävlingsadministration (0250-392 00) när du hittat en plats så kan de kontrollera att allt står rätt till.