Hämta ut nummerlapp och chip

Alla våra deltagare ska bära nummerlapp och chip. Dem hämtar du ut på den ort du valde vid anmälan, vid någon av våra tävlingsexpeditioner vid Vasaloppsmässan i Mora eller på Vasaloppsstarten i Berga by, Sälen. Vill du ändra uthämtningsort kan du göra det via Mina sidor fram till mitten av februari. Nummerlapp och chip som inte är uthämtade dagen före loppet finns i tävlingsexpeditionen på din startplats. Tävlingsexpeditionernas öppettider hittar du på sidan Öppettider.

Mina sidor
ÖPPETTIDER

Så gör du med ombytes- och överdragskläder

Tänk på att skydda dina ombyteskläder mot väta. Ett bra sätt är att lägga dina tillhörigheter i en påse i din väska eller ryggsäck. Lämna din väska med ombyteskläder vid lastbilarna på startplatsen innan du går in i startledet. Lastbilarna är skyltade med färg och startnummer. Lämna din väska vid rätt lastbil.

Överdragskläder kan du lägga i plastsäcken, som du fått i ditt startkuvert. Lämna säcken i den uppsamlingsfålla som finns vid varje startled i god tid innan starten. Plastsäcken kan även lämnas innan du går in i startledet, då lämnar du den tillsammans med din väska.

Väskor och överdragskläder transporteras till dusch och omklädning i Mora. Skicka inte dina saker med privata transporter.

Så här går starten till

Första start kl. 09.00. Därefter startar ett led var 15:e minut, det sista ledet startar kl. 12.45. För att få rätt tid är det viktigt att du startar i rätt grupp.  Det finns tre stora fållor med benämning A, B och C placerade längst bak i startfältet. Där sker insläppet till ditt startled.

Denna tabell gäller vid fulltecknat lopp. Om loppet inte blir fulltecknat blir det färre startgrupper, och tidigare sista starttid.

Startled Starttid Insläpp till startled Fålla
0 kl. 09.00 kl. 08.15 A
1 kl. 09.15 kl. 08.30 B
2 kl. 09.30 kl. 08.45 C
3 kl. 09.45 kl. 09.00 A
4 kl. 10.00 kl. 09.15 B
5 kl. 10.15 kl. 09.30 C
6 kl. 10.30 kl. 09.45 A
7 kl. 10.45 kl. 10.00 B
8 kl. 11.00 kl. 10.15 C
9 kl. 11.15 kl. 10.30 A
10 kl. 11.30 kl. 10.45 B
11 kl. 11.45 kl. 11.00 C
12 kl. 12.00 kl. 11.15 A
13 kl. 12.15 kl. 11.30 B
14 kl. 12.30 kl. 11.45 C
15 kl. 12.45 kl. 12.00 A

Denna tabell gäller vid fulltecknat lopp. Om loppet inte blir fulltecknat blir det färre startgrupper, och tidigare sista starttid.

Översikt startplats Oxberg

ÖVERSIKTSKARTA STARTPLATS OXBERG (PDF)