Vasaloppets vintervecka 2018

Trafikkarta översikt (PDF)

Trafikinformation (PDF)
Kortvasan 22 februari

Länsväg 1012 stängd för genomfart mellan Oxbergs affär och Startplatsen i Oxberg riksväg 70
kl. 06.00 – ca 14.00. Trafik till starten sker via riksväg 70.Övrig trafik mellan Mora och Sälen hänvisas att köra riksväg 70 och länsväg 1024 via Älvdalen under dagen.

Tjejvasan 23 februari

Länsväg 1025, (Vasaloppsvägen) är enkelriktad från Oxberg till länsväg 1024 i Evertsberg kl. 06.00-14.00. Fordon får föras endast i riktning från Oxberg mot Evertsberg. Trafik till starten sker via riksväg 70. För ytterligare information. Se pdf-kartor ovan.

Länsväg 1012 stängd för genomfart mellan Oxbergs affär och Startplatsen i Oxberg riksväg 70 kl. 06.00- 14.00. Trafik till starten sker via riksväg 70. Övrig trafik mellan Mora och Sälen hänvisas att köra riksväg 70 och Lv 1024 via Älvdalen under dagen.

Öppet Spår söndag 24 februari

Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik kl. 05.00–09.00.
LV 1033 är enkelriktad mellan riksväg 70 via Lövnäs till Hormund kl. 04.00-08.00. Tillåten färdriktning är alltså från riksväg 70 och västerut mot Horrmund.

Genomfartstrafik sträckan Sälen – Transtrand hänvisas till länsväg 1051 på västra sidan om Västerdalälven.

Öppet Spår måndag 25 februari

Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik kl. 05.00–09.00.

Genomfartstrafik sträckan Sälen – Transtrand hänvisas till länsväg 1051 på västra sidan om Västerdalälven.

Stafettvasan 1 mars

Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik kl. 06.00–09.15. Genomfartstrafik sträckan Sälen – Transtrand hänvisas till länsväg 1051 på västra sidan om älven.

Överfarten över Spjutmodammen är helt avstängd för biltrafik mellan kl. 09.00-18.00.

Vägen upp till växling Hökberg  är avstängd för biltrafik.

Nattvasan 1 mars

Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik kl. 19.45–20.15. Genomfartstrafik sträckan Sälen – Transtrand hänvisas till länsväg 1051 på västra sidan om älven.

Vasaloppet 3 mars

Under Vasaloppet (söndag 3 mars) är fordonstrafik på Vasaloppsvägen till stora delar enkelriktad. Ej tillåtet att färdas:

 • Länsväg 1024, Evertsberg till Fiskarheden mellan kl. 7.00 och 15.00.
 • Länsväg 1025, Oxberg till Evertsberg mellan kl. 8.00 och 16.00.

Tillåten färdriktning är från Sälen till Mora. Trafik till Sälen måste vara i Fiskarheden senast kl. 7.00. Vilket innebär att resande ska ha passerat Evertsberg senast kl. 06.30.

LV 1033 är enkelriktad mellan riksväg 70 via Lövnäs till Hormund kl. 04.00–08.00. Tillåten färdriktning är alltså från riksväg 70 och västerut mot Horrmund.

Fordonstrafik förbjuden Sälen

Följande vägar är avstängda för all fordonstrafik:

 • 24/2 och 25/2 är Rv 66 stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, kl. 05.00–09.00.
 • 1/3 är Rv 66 stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand,  kl. 06.00–9.15.
 • 1/3 är Rv 66 stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, kl. 19.45–20.15.
 • 3/3 är Rv 66 stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand,  kl. 04.30–09.30.
Fordonstrafik förbjuden Mora

Följande gator i Mora är avstängda för all fordonstrafik:

 • Vasagatan från Zornmuseet till Hamngatan, från 21/2 kl. 16.00 till 3/3 kl 24.00.
 • Hamngatan från Vasagatan fram till korsningen Moragatan, från 22/2 kl. 08.00 till 4/3 kl. 24.00.
 • Kaplansgatan från 20/2 kl. 09.00 till 3/3 kl. 24.00.
 • Badstugatan är stängd för genomfart vid Vasagatan från 20/2 kl. 09.00 till 3/3 kl. 24.00.
 • Prostgatan – infart förbjuden från Älvgatan, från 18/2 kl.08.00-3/3 kl. 24.00.
Kollektivtrafik och samåkning

Genom att använda kollektivtrafiken eller samåka kan vi tillsammans förbättra trafiksituationen under arrangemanget.

Rekommenderad väg till och från fjällen via riksväg 66
 • Trafik till och från Sälenfjällen hänvisas via Rörbäcksnäs och Torgås, Lv 1047.
 • Alternativ väg från Sälenfjällen välj Lv 1051 mot Transtrand. Sedan Rv 66 över Malung – Ludvika – Västerås. Trafik mot södra Sverige tar Rv 66 över Malung sedan E45 mot Göteborg.
 • Trafikanter till Sälen från Mälardalen väljer Djurås E16 mot Malung och sedan Rv 66 mot Sälen.
 • Trafikanter till och från Idre, Särna och Härjedalen kör via Stöten väg 1054, 1053 och Torgås Lv 1047.
 • Trafikanter till och från Trysil väljer väg genom Värmland, Stöllet väg 62 (mot E45). Alternativt väg 1047 via Rörbäcksnäs, Torgås.
Alternativ väg mellan Sälen och Mora hela vinterveckan

Kör väg E45 mot Malung, ta av mot Venjan/Limedsforsen Lv 1040, sedan mot Sälen Rv 66.

Tänk på att vara utvilad innan du sätter dig vid ratten. Kör försiktigt!

Arrangerade bussresor

För deltagare som rest hit med arrangerade bussresor.  Parkeringen för dessa bussar finns vid Tingsnäs, bakom Vasaloppsmålet.