Eftersom loppet är i fri stil så finns både pistad skejtyta och två klassiska spår längs hela banan. Det ska vara en fest för alla att färdas mot Mora och därför är det viktigt att alla visar hänsyn.

Reptider

Av säkerhetsskäl finns en så kallad reptid vid kontrollen i Evertsberg, ett klockslag för sista passering. Kontrollen måste lämnas inom 10 minuter efter att reptiden passerat. Om ni kommer för sent till kontrollen måste ni bryta loppet och busstransport ordnas då till Mora. Vid extrema väderförhållanden har tävlingsledningen rätt att ändra reptiden.

Den totala åktiden är satt till max 12 timmar. Loppets enda reptid är i Evertsberg kl. 02.00. Målet i Mora stänger kl. 08.00.

Service vid Vasaloppskontrollerna

Under Nattvasan finns endast en officiell kontroll i Evertsberg. På kontrollen serveras pannkakor, dryck och energi i olika former. Här erbjuds service med fästvalla samt mindre reparationer av din utrustning. Sjukvårdspersonal finns vid kontrollen och i mål. Övrig sträckning bemannas med mobila sjukvårdsteam.

Vid kontrollerna Mångsbodarna, Oxberg, Hökberg och Eldris finns det vatten och sportdryck för påfyllning i egen behållare (självbetjäning).

Detaljerad loppkarta (pdf)
Innehållsförteckning – servering kontroller (pdf)

Om ni tvingas bryta

Om ni  bryter ert lopp måste ni uppsöka en brytbuss som finns vid Smågan, Mångsbodarna, Risberg, Evertsberg, Oxberg, Hökberg och Eldris. De tar hand om era chip, rapporterar brytningen och ordnar transport till Mora. Räddnings- och sjukvårdstjänstens funktionärer har rätt att ta deltagare av banan om skäl föreligger.