Tävlingsregler

Nattvasan är ett parlopp där varje lag består av två deltagare. Laget åker tillsammans av säkerhetsskäl, det ska inte vare ett längre avstånd än att ni håller uppsikt över varandra. Vid målgång får det vara ett avstånd på max 20 sekunder.  Båda deltagarna måste genomföra loppet för att laget ska få giltig sluttid. Loppet går i fri stil vilket gör det möjligt att välja mellan klassisk skidåkning eller skejt. Laget skall gå i mål med samma skidor som de startade med. Det är tillåtet att byta skidor med varandra inom laget. Nattvasan är ett motionslopp vilket innebär att ingen segrare koras. Svenska skidförbundets regler för motionslopp gäller.

www.skidor.com

Tidsstraff vid nedskräpning

Det är tillåtet att slänga skräp på tre olika sätt under Vasaloppets vintervecka, blir du påkommen med att slänga skräp på annat sätt kan du komma att straffas med ett tidstillägg på 15 minuter. Du får slänga skräp:

  • I soptunnorna vid Vasaloppskontrollerna.
  • I de markerade skräpzonerna mellan varje Vasaloppskontroll.
  • Där du som deltagare vet att en ledare eller anhörig plockar upp det som du slänger.

 

Falska personuppgifter

En tävlande kommer automatiskt att diskvalificeras om han/hon deltar i tävlingen under falska uppgifter som falskt namn/falskt tidtagningschip eller utöva osportsligt uppträdande. Tävlingsledningen har rätt att diskvalificera och förbjuda från deltagande om bevis på regelöverträdelse lämnas in efter loppet är klart och efter det att juryn har avslutat sitt arbete.

Utrustningskrav Nattvasan

Det är krav att samtliga deltagare är utrustade med pannlampa samt ryggsäck eller liknande innehållande följande:

  • Vindtät jacka och byxa
  • Underställströja
  • Torr mössa och extra vantar
  • Första förband
  • Minst 1 liter vätska,  energibar eller liknande.
  • Extra batterier till pannlampa.
  • Behållare för vätska som ni fyller på vid självbemannings station, kåsa eller liknande. (Vi tillhandahåller inte engångsmuggar vid självbemannings stationerna.)

GPS-tjänst för smartphone

Vasaloppet ser gärna att deltagarna använder en app som under loppet uppdaterar åkarnas position live. Information om denna tjänst kommer via mejl att skickas till deltagarna någon dag före loppet.
App och tjänst är kostnadsfri att använda. GPS-uppdateringarna gör det möjligt för arrangören samt anhöriga att följa loppet bättre via Vasaloppets bevakningsapp, Vasaloppet vinter, och resultatsida. Tjänsten finns tillgänglig för Iphone och Android. Se till att din telefon är fulladdad, ett tips annars är att utrusta din telefon med ett extra batteri.

Reptid

Den totala åktiden är satt till max 12 timmar. Målet i Mora stänger kl. 08.00.
Loppets enda reptid är i Evertsberg efter 45 km kl 02.00.

Medaljår

Nattvasan är ett parlopp som man åker tillsammans. Det är tillåtet att hjälpa varandra framåt vilket gör att loppet inte får tillgodoräknas som ett medaljår i uppräkningen mot jubileum, så som 10, 20, 30 lopp (Vasaloppsveteran).