Respekt i spåret

Det ska vara en fest för alla att färdas mot Mora och därför är det viktigt att alla visar hänsyn. Se dig för en extra gång när du byter spår och lämna det vänstra spåret fritt för omkörning. På så sätt kan alla färdas i sin egen takt hela vägen mot mål. Grundregeln är: Håll till höger, kör om till vänster!

Hur fungerar det vid växlingarna

Växling sker vid Vasaloppskontrollerna. Växling mellan lagkamraterna sker genom en ”ryggdunk” på den deltagare som ger sig i väg på sin sträcka. Växlingsområdet är väl markerat och våra funktionärer hjälper till så att allt går snabbt och enkelt. Endast förvarnade lag får beträda växlingsområdet. Observera att inga lagledare får beträda växlingsområdet.

Service på våra Vasaloppskontroller

Vi har fyra stycken växlingskontroller och de är i Mångsbodarna, Evertsberg, Oxberg och Hökberg, vid dessa kontroller finns möjlighet att få hjälp med enkel kompletterande fästvallning innan start. Rengöring och glidvallning ingår ej. Kostnaden är 50 kr och betalas kontant eller via swish. För komplett vallningsservice hänvisar vi till officiella vallningsservicen i Mora eller Sälen.

I Smågan, Risberg och Eldris erbjuds service med fästvalla samt mindre reparationer av din utrustning, under pågående sträcka. Toaletter och sjukvårdspersonal finns vid samtliga kontroller samt på startplatsen och i målområdet.

På alla kontroller serveras dryck och energi i olika former. Glutenfria vasaloppsbullar finns i begränsat antal.

Serveringsutbud kontroller Stafettvasan (pdf)
Innehållsförteckning – servering kontroller (pdf)

Om du tvingas bryta

Om du bryter ditt lopp måste du alltid uppsöka sjukvårdspersonalen vid närmaste kontroll. De tar hand om ditt chip, rapporterar brytningen och ordnar transport till Mora. Räddnings- och sjukvårdstjänstens funktionärer har rätt att ta deltagare av banan om skäl föreligger.