Så gör du med ombytes- och överdragskläder

Tänk på att skydda dina ombyteskläder mot väta. Ett bra sätt är att lägga dina tillhörigheter i en påse i din väska eller ryggsäck. Lämna din väska med ombyteskläder vid lastbilarna på startplatsen innan du går in i startledet. Lastbilarna är skyltade med färg och startnummer. Lämna din väska vid rätt lastbil.

Överdragskläder kan du lägga i plastsäcken, som du fått i ditt startkuvert. Lämna säcken i den uppsamlingsfålla som finns vid varje startled i god tid innan starten. Plastsäcken kan även lämnas innan du går in i startledet, då lämnar du den tillsammans med din väska.

Väskor och överdragskläder transporteras till dusch och omklädning i Mora. Skicka inte dina saker med privata transporter.

Så här går starten till

Tjejvasans tävlingsklass, led Elit, 1A, 1B och 2, startar kl. 09.00. Därefter startar ett led var 15:e minut, det sista ledet startar kl. 12.45. För att få rätt tid är det viktigt att du startar i rätt grupp.

Tävlingsklass
Insläpp till startleden Elit, 1A och 1B sker från sidan, längst fram på startfältet. Insläpp till led 2 sker från fålla A som är placerat längst bak i startfältet. Insläpp till startled Elit, 1A, 1B och 2 kommer att ske 90 minuter före start.

Motionsklass
Insläpp till startled kommer att ske 45 minuter före respektive start. Det finns tre stora fållor med benämning A, B och C placerade längst bak i startfältet. Där kommer insläppet till ditt startled att ske.

Denna tabell gäller vid fulltecknat lopp. Om loppet inte blir fulltecknat blir det färre startgrupper, och tidigare sista starttid.

Startled Klass Starttid Insläpp till startled Fålla
Elit Tävling kl. 09.00 kl. 07.30 Elit
1A Tävling kl. 09.00 kl. 07.30 1
1B Tävling kl. 09.00 kl.07.30 1
2 Tävling kl. 09.00 kl. 07.30 A
3 Motion kl. 09.15 kl. 08.30 B
4 Motion kl. 09.30 kl. 08.45 C
5 Motion kl. 09.45 kl. 09.00 A
6 Motion kl. 10.00 kl. 09.15 B
7 Motion kl. 10.15 kl. 09.30 C
8 Motion kl. 10.30 kl. 09.45 A
9 Motion kl. 10.45 kl. 10.00 B
10 Motion kl. 11.00 kl. 10.15 C
11 Motion kl. 11.15 kl. 10.30 A
12 Motion kl. 11.30 kl. 10.45 B
13 Motion kl. 11.45 kl. 11.00 C
14 Motion kl. 12.00 kl. 11.15 A
15 Motion kl. 12.15 kl. 11.30 B
16 Motion kl. 12.30 kl. 11.45 C

Denna tabell gäller vid fulltecknat lopp. Om loppet inte blir fulltecknat blir det färre startgrupper, och tidigare sista starttid.

Översiktskarta – Startplats Oxberg – skidorÖversiktskarta – Startplats Oxberg – skidor (PDF)