Respekt i spåret

Det ska vara en fest för alla att färdas mot Mora och därför är det viktigt att alla visar hänsyn. Se dig för en extra gång när du byter spår och lämna det vänstra spåret fritt för omkörning. På så sätt kan alla färdas i sin egen takt hela vägen mot mål. Grundregeln är: Håll till höger, kör om till vänster!

Reptider

Av säkerhetsskäl finns så kallade reptider vid våra kontroller, ett klockslag för sista passering. Kontrollen måste lämnas inom 10 minuter efter att reptiden passerat. Om du kommer för sent till en kontroll måste du bryta loppet och busstransport ordnas då till Mora. Vid extrema förhållanden och ändrade förutsättningar har tävlingsledningen rätt att ändra reptiden.

Kontroll Reptid
Eldris 17.00

Service på våra Vasaloppskontroller

Längs Vasaloppsspåret finns två stycken officiella kontroller, i Hökberg och i Eldris. Här erbjuds service med fästvalla samt mindre reparationer av din utrustning. Toaletter och sjukvårdspersonal finns vid samtliga kontroller samt på startplatsen och i målområdet.

På alla kontroller serveras dryck och energi i olika former. Glutenfria vasaloppsbullar finns i begränsat antal.

Detaljerad loppkarta (pdf)
Innehållsförteckning – servering kontroller (pdf)

Om du tvingas bryta

Om du bryter ditt lopp måste du alltid uppsöka sjukvårdspersonalen vid närmaste kontroll. De tar hand om ditt chip, rapporterar brytningen och ordnar transport till Mora. Räddnings- och sjukvårdstjänstens funktionärer har rätt att ta deltagare av banan om skäl föreligger.