Din anmälan och ditt deltagande

Anmälningsvillkor

Vi informerar dig om att ångerrätten inte gäller för köp av idrottsevenemang eller kulturevenemang.
Det innebär att  när anmälan/betalning är gjord är anmälan bindande. Erlagd avgift återbetalas ej.

Det finns undantag då ångerrätten inte gäller.

  • Kulturevenemang och idrottsevenemang. Alla undantag gällande ångerrätten kan du läsa om i distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
  • Det är inte tillåtet att deltaga i våra arrangemang i någon annans namn än ditt eget.
  • Allt deltagande i Vasaloppets arrangemang sker på egen risk.
  • Vid eventuellt inställt lopp följer vi Svenska Skidförbundets riktlinjer och återbetalar 50 % av anmälningsavgiften.

Vid olycksfall

Anmäl alltid skada till Folksam på telefonnummer 0771-960 960. Om du tecknat Startklar-försäkring via Folksam träder den in i första hand. Om du är medlem i idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet träder idrottsföreningens försäkring in i andra hand. Om du inte är medlem i sådan förening träder i tredje hand Vasaloppets olycksfallsförsäkring in.

Vid förlust eller skada på egendom

Vasaloppet täcker inte förlust eller skada på egendom. Förlust eller skada anmäls till ditt försäkringsbolag och din hemförsäkring. Avseende utrustning med högt värde rekommenderar vi att du tecknar en allriskförsäkring eller separat försäkring.

Personuppgifter

Vår behandling av personuppgifter och användandet av adressregister och namn- och bildpublicering
Så här använder Vasaloppet dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen: För att kunna administrera din anmälan, hantera ditt resultat och tillhandahålla Mina sidorvasaloppet.se kommer vi att behandla dina personuppgifter. Personuppgifterna kommer också att behandlas genom riktade utskick till deltagarna. Personuppgifterna kommer att lämnas ut till Vasaloppets samarbetspartners för att dessa ska kunna göra utskick med reklam och information (antalet tillåtna utskick är begränsat). Personuppgifterna beträffande namn och startnummer kan också komma att användas i andra publika sammanhang, såsom hälsningsskärmar. Dina personuppgifter såsom namn, hemort, resultat och även fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer, kommer att publiceras på internet och i tidningar.

Du har rätt att begära att ditt namn inte publiceras i start- och resultatlistor på internet och andra publika sammanhang. Du kan också meddela oss om du inte önskar reklamerbjudanden eller inte vill ha ditt namn eller foto med i start- och resultatlistor som avses publiceras på internet samt publika sammanhang såsom hälsningsskärmar och övrig kommunikation för Vasaloppet och dess partners. Meddelande om detta görs till Vasaloppet på telefon 0250-392 00 eller via e-post info@vasaloppet.se.

Dina personuppgifter såsom namn, hemort, resultat och även fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer, kommer att publiceras på internet och i tidningar. Du har alltid rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

Vänligen notera att vi har rätt att ensidigt ändra dessa villkor.

Vetenskapliga studier

Deltagarna i Vasaloppets arrangemang blir av och till föremål för medicinsk forskning, främst inom området motion och hälsa. 2003 publicerades till exempel ett arbete med medverkan från Karolinska institutet där man konstaterar att åkare i loppen är friskare och lever längre än andra. Inför sådana registerstudier görs godkännande av det vetenskapliga projektets etik och värde. En fördjupad studie ur hälsoperspektivet är nu åter aktuell och är godkänd av etikprövningsnämnden i Uppsala.Vasaloppets register är för denna typ av studier en tillgång.

Tävlingsregistret samkörs med informationer från register i t ex sjukvården, försäkringskassan och statistiska centralbyrån. Registerstudier påverkar inte och involverar inte den enskilde åkaren i vasaloppsveckans arrangemang eller de kontrollpersoner ur befolkningen som väljs ut. Forskare samlar och sammanställer avidentifierad information under sekretess. Resultat presenteras i vetenskapliga tidskrifter och i press inklusive Vasalöparen. Sammanställningar sker i tabeller och ingen enskild kan identifieras.

För samma forskningsändamål kommer även enkäter att sändas ut via e-post-registret, där mottagaren själv får avgöra om man vill delta. Information om de aktuella studierna kan lämnas av Vasaloppets tävlingsläkare Ulf Hållmarker, ulf.hallmarker@ltdalarna.se.