Så gör du med ombytes- och överdragskläder

Tänk på att skydda dina ombyteskläder mot väta. Ett bra sätt är att lägga dina tillhörigheter i en påse i din väska eller ryggsäck. Lämna din väska med ombyteskläder vid lastbilarna på startplatsen innan du går in i startledet. Lastbilarna är skyltade med färg och startnummer. Lämna din väska vid rätt lastbil.

Överdragskläder kan du lägga i plastsäcken, som du fått i ditt startkuvert. Lämna säcken i den uppsamlingsfålla som finns vid varje startled i god tid innan starten. Plastsäcken kan även lämnas innan du går in i startledet, då lämnar du den tillsammans med din väska.

Väskor och överdragskläder transporteras till dusch och omklädning i Mora. Skicka inte dina saker med privata transporter.

Så här går starten till

Gemensam start kl 08.00. Startfållorna till led 1-9 öppnar kl 05.30, startfållorna till led 10 öppnar 05.00 och du måste vara på plats i ditt startled senast kl 07.45. Om du har seedat dig är din seedning registrerad i chipet som läses av vid insläppet till startfållorna.

Viss kö kan uppstå, var ute i god tid!

Översiktskarta – Startplats Sälen – skidor (PDF)