Tillbaka till sidan Veteranklubben

2018-07-06
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb nr 3 juli 2018 (PDF)

2018-05-03
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb nr 2 maj 2018 (PDF)

2018-03-21
Minnesanteckningar från veterantinget
Minnesanteckningar veterantinget 2018-03-03 (pdf)

2018-03-21
Resultatlistor från Öppet Spår och Vasaloppet
Öppet Spår söndag 2018-02-25 (pdf)
Öppet Spår måndag 2018-02-26 (pdf)
Vasaloppet 2018-03-04 (pdf)

2018-02-12
Beställning av kläder
Beställning av Veteranklubbens klädkollektion kan göras 12 februari–18 mars. Provning av kläder kan ske vid årstinget under Vasaloppets vintervecka.
Se kollektionen och beställ

2018-01-29
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb nr 1 januari 2018 (PDF)

2017-10-19
Årsmötesprotokoll
Protokoll från Veteranklubbens årsmöte 2017-09-09 (pdf)

2017-10-11
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb nr 4 oktober 2017 (PDF)

2017-07-07
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb nr 3 juli 2017 (PDF)

2017-05-17
Veteranklubbens klädkollektion
Beställning och provning av Veteranklubbens klädkollektion kan ske vid två tillfällen per år, vid årsmötet i början september samt vid årstinget under Vasaloppets vintervecka.
Se kollektionen

2017-05-08
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb nr 2 april 2017 (pdf)

2017-04-04
Minnesanteckningar från veterantinget
minnesanteckningar veterantinget 2017-03-04 (pdf)
Minnesord Torsten Löfgren 2017-03-04 (pdf)

2017-03-14
Resultatlistor från Öppet Spår och Vasaloppet
Öppet Spår söndag 2017-02-26 (pdf)
Öppet Spår måndag 2017-02-27 (pdf)
Vasaloppet 2017-03-05 (pdf)

2017-02-20
Klädbeställning
Vasaloppets nya kollektion för Veteranklubben har tagits fram i samarbete med Craft. Beställning och provning av kläder kan ske vid två tillfällen per år, vid årsmötet i början september samt årstinget under Vasaloppets vintervecka.

2017-01-31
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb nr 1 januari 2017 (pdf)

2016-11-10
Ny klädkollektion
Vasaloppets Veteranklubb har beslutat om ny klädkollektion och försäljning av denna kommer att startas upp i samband med årstinget 2017. I god tid innan försäljningsstart kommer hemsidan att uppdateras med bilder på kollektionen samt priser. Beställning av den nya klädkollektionen kommer att kunna ske vid två tillfällen under året, i samband med årstinget och årsmötet. Rutin för hur denna beställning ska ske är på väg att utarbetas. Tillsvidare finns den gamla kollektionen till försäljning med kraftigt reducerade priser. För mer information ta kontakt med Vasaloppets kansli, veteranfrågor.

2016-11-01
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb nr 4 oktober 2016 (pdf)

2016-10-31
Årsmötesprotokoll
Protokoll från Veteranklubbens årsmöte 2016-09-03 (pdf)

2016-09-02
Presentation
Är du medlem i Vasaloppets veteranklubb och inte har fyllt i en presentation om dig själv? Då får du gärna göra det. Skriv ut pdf-filen och fyll i fakta om dig själv. Bifoga sedan ett foto och skicka till tranberg@telia.com. Presentationerna samlas sedan i en pärm som finns i utställningen i Vasaloppets hus i Mora.
Vasaloppets Veteranklubb – presentationsmall (pdf)

2016-07-07
Medlemsförmåner
Veteranklubben har sponsoravtal med Stadium och åtta anläggningar från Vålådalen i norr till Göteborg i söder. Som medlem i veteranklubben kan du utnyttja flera rabatter genom att visa upp ditt medlemskort. Läs mer:
Vasaloppets Veteranklubb – medlemsförmåner (pdf)

2016-07-07
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb nr 3 juli 2016 (pdf)

2016-04-25
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb
I nyhetsbrevet som skickats ut står det fel angående anmälan till Öppet Spår måndag. Där står det att det kostar 565 kronor. I detta nyhetsbrev står rätt information. Veteraner har fri start i Öppet Spår måndag, om de använder koden de fått i det utskickade nyhetsbrevet.
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb nr 2 april 2016 (pdf)

2016-03-30
Veterantingsprotokoll
Protokoll från Veterantinget 2016-03-05 (pdf)

2016-03-08
Resultatlistor från Öppet Spår och Vasaloppet
Öppet Spår söndag 2016-02-28 (pdf)
Öppet Spår måndag 2016-02-29 (pdf)
Vasaloppet 2016-03-06 (pdf)

2016-01-28
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb nr 1 januari 2016 (pdf)

2015-11-05
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb nr 4 oktober 2015 (pdf)

2015-09-24
Årsmötesprotokoll
Protokoll från årsmötet 2015-09-05 (pdf)

2015-07-03
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb nr 3 juli 2015 (pdf)

2015-04-15
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb nr 2 januari 2015 (pdf)

2015-03-08
Resultatlista Vasaloppet
Vasaloppet 2015-03-08 (pdf)

2015-03-02
Resultatlistor Öppet Spår
Öppet Spår söndag 2015-03-01 (pdf)
Öppet Spår måndag 2015-03-02 (pdf)

2015-02-10
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb nr 1 januari 2015 (pdf)

2014-09-29
Årsmötesprotokoll
Protokoll från årsmötet 2014-09-06 (pdf)

2014-08-19
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb nr 3 juli 2014 (pdf)

2014-04-14
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb
Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb nr 2 mars 2014 (pdf)

2014-03-13
Resultatlistor
Öppet Spår söndag 2014-02-23 (pdf)
Öppet Spår måndag 2014-02-24 (pdf)
Vasaloppet 2014-03-02 (pdf)

2014-01-23
Nyheter från Vasaloppets VeteranklubbNyheter från Vasaloppets Veteranklubb nr 1 januari 2014 (pdf)