2017-10-29 13:06

Arbetar du med ungdomars hälsa? Ansök om bidrag från Vasastiftelsen

Vasastiftelsen, som bildades 2001, stödjer aktiviteter, företeelser och arrangemang som främjar ungdomars hälsa i Sverige. Fysiska eller juridiska personer (föreningar, skolor, företag, privatpersoner) kan ansöka om kontanta bidrag ur stiftelsens samlade förmögenhet för verksamhet eller projekt.

Ansökningar skall innehålla en beskrivning av er verksamhet med fokus på hur de sökta medlen skall användas inklusive en budget.

Mejla ansökningar senast 10 november 2017 till Karin Svärd, karin.svard@vasaloppet.se

Beslut om vilka som tilldelas medel fattas på Vasastiftelsens styrelsemöte i november.

Våra huvudsponsorer