2017-03-09 16:18

Betydlig minskning av skräp i spåret

Till vinterveckan 2017 bestämde sig Vasaloppet för att ta till krafttag mot nedskräpningen i arenan och införde ett tidstillägg på 15 minuter om en deltagare blev påkommen med att kasta skräp. Resultatet blev 90 procent mindre skräp längs spåret och noll utdömda tidstraff.

Vasaloppsspåret är ett naturreservat och spåren går över marker som ägs av 900 olika markägare. Enligt svensk lag är det förbjudet att skräpa ner och Vasaloppet har i flera år arbetat för nolltolerans mot nedskräpning i arenan men inte fått den önskade effekten. Som ett led i det nya hållbarhetsarbetet valde man i år att se till att det blir märkbara konsekvenser för den som bryter mot regeln. Samtidigt infördes nya skräpzoner för att underlätta för deltagarna att kunna slänga skräp på rätt ställen.
– När vi nu gör en summering uppskattar vi att det är 90 procent mindre skräp längs spåret och det är väldigt glädjande att det minskat så mycket. Jag tror inte tidsstraffet i sig har varit avgörande men folk har fått upp ögonen för hur allvarligt vi ser på det här med nedskräpning, säger Vasaloppets sportchef Tommy Höglund.

Ingen har fastnat i de kontroller som funnits, bildbevis krävs för att ett tidsstraff på 15 minuter ska utdelas, och deltagarna har varit försiktiga med var de slängt sitt skräp och frågat funktionärerna om råd. ­­
– Vår uppfattning är att folk vill göra rätt för sig. Dock kan vi säga att det inte var lika bra under själva Vasaloppssöndagen som tidigare under veckan vilket också stämmer med de förväntningar vi hade, säger Tommy Höglund.

En av anledningarna till det kan vara att elitmotionärerna, som åker nästan lika fort som eliten, inte har några egna team med sig som langar dricka och energitillskott och plockar upp efter dem. Men trots detta har alltså ingen deltagare tilldelats något tidsstraff.

Var det bara ett tomt hot att ni gick ut med ett 15-minuters tidstillägg för nedskräpning?


– Nej. Vi fick in några filmade sekvenser men gjorde bedömningen att det inte var frågan om en avsiktlig nedskräpning då personen i fråga bad funktionärerna att slänga skräpet som kastades. Det känns ändå som att vårt huvudbudskap gått fram; det är inte okej att kasta skräp i naturen även om du kör ett skidlopp och även om det var mer skräp under Vasaloppssöndagen var det betydligt mindre än föregående år vilket är positivt. Vi kommer att ha kvar regeln både nu under sommarveckan och nästa års vintervecka.

Våra huvudsponsorer