2017-06-09 10:06

Framåt för nya dragningen i Cykelvasan

I början av maj drog arbetet igång. Sedan dess har nya cykelstråk skapats, diken rensats, sprängsten utplacerats och trall och broar tillverkats. Målet, att Cykelvasan ska kunna genomföras helt på otrafikerad väg, är på god väg att nås.

Sträckan det handlar om är cirka 2,5 kilometer mellan Ringnäsvägen till Mångsbodarna där deltagarna i Cykelvasan tidigare cyklat på landsvägen. Nu ska de istället få njuta av Vasaloppsarenan ”inifrån”. Bland annat handlar det om cirka 350 meter trall som ska byggas, vilket klassas som det tyngsta och mest tidskrävande jobbet. Fem personer har ägnat cirka tre veckor åt att skruva trall.
– Alla som varit med och byggt har gjort ett fantastiskt jobb i både ur och skur och vi ligger bra till trots en del motgångar med vädret, säger Anders ”Hobbe” Holmberg, arenachef på Vasaloppet.

Utöver trallbygget har alltså nya stråk för cykling skapats ute i arenan. Vissa delar enbart med hjälp av grävmaskin medan andra områden, med mycket vatten, bland annat krävt att sprängsten placerats ut och att diken rensats. Maj och juni har dessutom bjudit på en hel del regn vilket försvårat arbetet då tunga maskiner inte kunnat ta sig ut i arenan som planerat. Istället har arenagruppen fått ansöka om tillstånd för att exempelvis kunna nyttja en kraftledningsgata för att transportera material och även bygga en tillfällig påfart in till spåret. Ansökningarna har godkänts men det extra arbetet gör också att byggandet försenas.
– Det är många olika delar som ska klaffa, det är inte bara att ge sig ut och börja bygga. Vi måste vara rädda om markerna och ta hänsyn till både naturen och markägarna, säger Anders ”Hobbe” Holmberg.

Nästa steg i färdigställande av den nya sträckningen är att lägga på ”toppning”, det översta lagret som slits mest. I det här fallet består toppningen av Fulåbergsgrus, alltså grus från Fulåberget, som testas fram och så småningom valts ut för att ge optimala förutsättningar för både cyklisterna och en hållbar arena.
– I övrigt är Vasaloppsarenan nu öppen för både cykling, vandring och löpning. Efter de kraftiga och byiga vindarna under veckan har vi rensat upp nedfallna träd och grenar och spåret och lederna är i toppskick och vi hälsar alla varmt välkomna ut i vår fantastiska arena!

karta-ny-dragning-cykelvasan
Så här ser den nya sträckingen i Cykelvasan ut på kartan. De rödmarkerade linjerna är grus, de ljusblå trall och den mörkblå ”vanlig” cykelväg.

Våra huvudsponsorer