2018-02-12 07:34

Vasaloppet fortsätter bestraffa deltagare för nedskräpning

Flera deltagare straffades och fick ett tidstillägg på 15 minuter på sin sluttid när de blev påkomna med att ha kastat skräp på otillåten plats under sitt deltagande i något av loppen under Vasaloppets arrangemang 2017. Regeln gäller även under 2018 och nu stärks bevakningen med fler kontrollanter och bättre utrustning.

– Att införa tidsstraff för nedskräpning var ett lyckat drag som minskade skräpet markant både under vinterveckan och sommarveckan och vi fortsätter med det, säger Tommy Höglund, sportchef.

Under vinterveckan 2017 minskade skräpet i Vasaloppsarenan med 90 procent i alla lopp, förutom själva Vasaloppet. Till årets arrangemang skärps kontrollerna ytterligare med fler kontrollanter längs spåret utrustade med bättre kameror. För att bestraffas med tidstillägg krävs bevis på bild och Vasaloppet måste vara 100 procent säkra när deltagarna identifieras.
­– Vi kommer att placera ut kontrollanter på strategiska ställen där vi av erfarenhet vet att deltagarna brukar kasta skräp. Regeln gäller för alla deltagare och under samtliga lopp och ett tidsstraff i till exempel i Vasaloppet kan innebära att en deltagare flyttas ned ett startled i seedningen inför 2019 års lopp, säger Tommy Höglund.

Vasaloppsarenan klassas som ett naturreservat och spåren går över marker som ägs av 900 olika markägare. Enligt svensk lag är det förbjudet att skräpa ner och Vasaloppet har i flera år arbetat för nolltolerans mot nedskräpning men inte fått den effekt man önskat förrän straffet med tidstillägg på 15 minuter infördes i fjol.
– Miljöarbetet är viktig för oss och vi jobbar hårt med att minska vårt klimatavtryck. En del i detta är att ha nolltolerans för nedskräpning i arenan och vi vill att våra deltagare tar det här på allvar och hjälper oss i det arbetet vilket, glädjande nog, också de allra flesta gör. Vi måste hjälpas åt att bevara vår fantastiska arena för kommande generationer, säger Tommy Höglund.

Vasaloppet gör flera insatser för att underlätta för deltagarna att kunna slänga skräp på rätt ställen. Sju skräpzoner placeras ut på lämpliga platser mellan de sju ordinarie Vasaloppskontrollerna och tydliga skyltar och symboler som visar var du kan slänga ditt skräp sätts upp. När det gäller elitåkarna i Vasaloppet förs även i år en särskild dialog med dem där Vasaloppet kräver att varje team själva ansvarar för och plockar upp det skräp som slängs längs med spåret. Något som alla team som Vasaloppet varit i kontakt med ställer sig helt bakom.

Under Vasaloppets vintervecka 2018 är det tillåtet för deltagare att slänga skräp på tre olika sätt:

  • I soptunnorna vid Vasaloppskontrollerna
  • I de markerade skräpzonerna mellan varje Vasaloppskontroll
  • Där du som deltagare vet att en ledare eller anhörig plockar upp det som du slänger

Våra huvudsponsorer