2015-08-04 16:24

Vasaloppet Forum: Hur får vi fler barn att röra på sig?

Torsdag den 13 augusti arrangeras Vasaloppet Forum i Vasaloppets mässtält i Mora. Det är Vasaloppet och Mora kommun som bjuder in till en diskussion om hur vi får fler barn och ungdomar att röra på sig. Föredragshållare från GIH, Stockholms Idrottsförvaltning och Dalarnas Idrottsförbund inleder och deltar sedan i en efterföljande paneldiskussion. Vasaloppet Forum är kostnadsfritt men kräver föranmälan senast 10 augusti.

Att delta i föreningsidrott är en av de mest populära organiserade fritidssysselsättningarna bland barn, men föreningsidrotten tappar medlemmar när barnen kommer upp i ungdomsåren. De senaste tio åren har aktivitetsnivåerna inom den organiserade idrotten minskat. Vilka verktyg finns det för att stimulera ökad rörelse? Hur kan föreningslivet möta upp detta problem? Hur får vi till spontanidrotten? Varför fortsätter ungdomar i föreningsidrotten? Hur får vi fler ungdomar att röra på sig? Minskade aktivitetsnivåer, vad kan det bero på? Det är några av frågeställningarna vi kommer att beröra och belysa under diskussionen.

Datum: 13 aug kl.10.00–12.00 (inleds med kaffe och smörgås kl 09.30)
Plats: Vasaloppets mässtält, Mora.

Program och deltagare
Kl. 09.30 Kaffe och smörgås
Kl. 10.00 Vasaloppet och Mora Kommun hälsar välkomna!

Kl. 10.10 Varför fortsätter ungdomar i föreningsidrotten?
Britta Thedin Jacobsson, Fil dr i idrottsvetenskap, PhD, GIH

Att delta i föreningsidrott är en av de mest populära organiserade fritidssysselsättningarna bland barn men många slutar i tonåren. Några är dock kvar, varför då? Är det drömmen om att bli bäst som gör att vissa fortsätter eller finns det andra anledningar? Britta belyser frågor om vilka som deltar i föreningsidrotten, i vilka idrotter och varför ungdomar fortsätter under uppväxtåren. Genom att rikta blicken mot vad som utmärker de som föreningsidrottar och vad som framstår som viktigt och meningsfullt diskuteras föreningsidrottens tillgänglighet och de villkor och förutsättningar som karaktäriserar ungas idrottande.

Kl. 10.40 Hur får vi fler ungdomar att röra på sig?
Magnus Åkesson, Stockholms Idrottsförvaltning

Den omfattande studien ”Segrar föreningslivet” inom forskningsprojektet Ung livsstil visar att föreningsidrotten tappar medlemmar när barnen kommer upp i ungdomsåren. Varför slutar allt fler ungdomar att idrotta och går det att vända trenden?

Kl. 11.10 Minskade aktivitetsnivåer, vad kan det bero på?
David Bergström, Dalarnas Idrottsförbund

De senaste 10 åren har aktivitetsnivåerna inom den organiserade idrotten minskat. Vad döljer sig bakom statistiken, finns det några förklaringar och vad kan vi göra åt det?

Kl. 11.30 Paneldiskussion
• Britta Thedin Jacobsson
• Magnus Åkesson
• David Bergström
• Micko Holback (KAIS Mora)
• IFK Mora

Kl. 12.00 Avslutning

Anmälan senast måndag 10 augusti kl 12.00 till anna.lundh@ensvenskklassiker.se eller tel 070-399 49 64 (även kontakt och frågor)

Våra huvudsponsorer