Framför allt arbetar vi med transporterna av människor och material. Det är i första hand den miljöpåverkan som en idrottsarrangör med tiotusentals deltagare har. Bussar till startplatserna, samåkning och dessutom ett aktivt arbete med hanteringen av skräp och avfall är viktiga beståndsdelar i Vasaloppets miljöarbete.

Hållbar utveckling för Vasaloppet: Vi möjliggör för vår generation, men skapar också förutsättningar för kommande, att delta i våra arrangemang.

Vasaloppets miljöpolicy

Som en av världens största idrottsarrangörer ska Vasaloppet vara en ledande och god förebild inom miljöområdet. Vi ska profilera Vasaloppet som en arrangör som sätter miljön i fokus i alla verksamheter året runt. Vi vill att hela organisationen är engagerad i miljöarbetet och att varje medarbetare och funktionär väger in miljöhänsyn i de beslut som tas.

Successivt ska Vasaloppets miljöpåverkan minskas i förhållande till antalet deltagare genom medvetna val och vi ska:

  • utbilda och informera alla inom organisationen i miljöarbetet
  • informera våra deltagare om vår miljöpolicy och sträva efter att underlätta för dem att göra bra miljöval
  • ta hänsyn till miljöarbete och miljöpåverkan när vi väljer samarbetspartners, och eftersträva att välja produkter och tjänster med dokumenterat bra miljöprestanda
  • begränsa våra transporters miljöpåverkan
  • begränsa energiförbrukningen och använda förnyelsebara energikällor
  • följa miljölagstiftning och föreskrifter
  • utvärdera och förbättra vårt miljöarbete genom ett strukturerat och planerat arbete
  • inte förändra upplevelsen i Vasaloppsarenan mer än nödvändigt, det vill säga inte påverka den negativt
  • ta hand om miljöfarligt avfall på rätt sätt

 

Tillsammans blir det bättre

Tillsammans med våra sponsorer, samarbetspartners och leverantörer jobbar vi för en bättre miljö. Här nedan kan du se några exempel på detta:

Preem drivmedel
Preem, som är Sveriges största drivmedelsbolag, känner ansvar för att aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle. De arbetar bland annat med att öka andelen förnybara råvaror i sina drivmedel. De har till exempel utvecklat en metod som gör att de kan tillverka diesel av tallolja, en restprodukt från svenska skogen. Preem jobbar också med att framställa förnybara drivmedel av bland annat lignin och sågspån. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa.

Preembussar
Preem arrangerar bussresor från Stockholm, Göteborg och Sundsvall direkt till Mora för deltagare i Vasaloppet. Deltagarna får en helhetslösning med resa från hemort till start, och hjälper samtidigt till att minska miljöpåverkan och lätta på trafiksituationen i Vasaloppsregionen.

Snälltåget
Ta tåget till Vasaloppet eller Tjejvasan och var framme i god tid före start. I Mora står bussar och väntar för att ta dig hela vägen fram till startplatsen i Sälen. Och du behöver inte köa för nummerlapp eftersom den delas ut ombord.

DHL Freight

DHL är ett världsledande transport- och logistikföretag som erbjuder transporter via flyg, väg, sjö och järnväg samt lagerhantering, med möjlighet till klimatkompensation. Med DHL Miljöfrakt styr de om transporter som går på fossila bränslen till lastbilar som körs med förnyelsebara drivmedel. Detta är en tjänst som Vasaloppet använder sig av.

Frågor och mer information

Mats Rylander, miljöansvarig Vasaloppet
E-post: mats.rylander@vasaloppet.se
Telefon: 0250-392 61