Framför allt arbetar vi med transporterna av människor och material. Det är i första hand den miljöpåverkan som en idrottsarrangör med tiotusentals deltagare har. Bussar till startplatserna, samåkning och dessutom ett aktivt arbete med hanteringen av skräp och avfall är viktiga beståndsdelar i Vasaloppets miljöarbete.

Hållbar utveckling för Vasaloppet: Vi möjliggör för vår generation, men skapar också förutsättningar för kommande, att delta i våra arrangemang.

Vasaloppets miljöpolicy

Som en av världens största idrottsarrangörer ska Vasaloppet vara en ledande och god förebild inom miljöområdet. Vi ska profilera Vasaloppet som en arrangör som sätter miljön i fokus i alla verksamheter året runt. Vi vill att hela organisationen är engagerad i miljöarbetet och att varje medarbetare och funktionär väger in miljöhänsyn i de beslut som tas.

Successivt ska Vasaloppets miljöpåverkan minskas i förhållande till antalet deltagare genom medvetna val och vi ska:

 • utbilda och informera alla inom organisationen i miljöarbetet
 • informera våra deltagare om vår miljöpolicy och sträva efter att underlätta för dem att göra bra miljöval
 • ta hänsyn till miljöarbete och miljöpåverkan när vi väljer samarbetspartners, och eftersträva att välja produkter och tjänster med dokumenterat bra miljöprestanda
 • begränsa våra transporters miljöpåverkan
 • begränsa energiförbrukningen och använda förnyelsebara energikällor
 • följa miljölagstiftning och föreskrifter
 • utvärdera och förbättra vårt miljöarbete genom ett strukturerat och planerat arbete
 • att inte förändra upplevelsen i Vasaloppsarenan mer än nödvändigt, dvs negativ påverkan
 • att miljöfarligt avfall tas om hand på rätt sätt


Miljömärkt Event

Sverige ska bli världens renaste land – det är Håll Sverige Rents vision! Alla projekt man driver syftar till att ta oss närmare den visionen, oavsett om det rör sig om kampanjer som organiserar skräpplockning, utbildningar på arbetsplatser eller utmärkelser till olika typer av verksamheter.

ME-Logo-RGB_textDe kriterier som Håll Sverige Rent satt upp för miljömärkningen Miljömärkt Event kan liknas vid ett förenklat miljöledningssystem där fokus ligger på handling. De ger stöd till ett strukturerat miljöarbete som täcker in de områden där ett event har en påverkan på miljön. Kriterierna omfattar bland annat avfallshantering, inköp, transporter och energi. Kriterierna hjälper oss att minska miljöpåverkan och reducera resursförbrukningen. Dessa förbättringar förstärks genom att arbeta med miljömärkningens inbyggda verktyg för uppföljning och utvärdering efter eventet.

Våra miljöbudord

 1. Märkta av miljöarbetet
  Alla Vasaloppsarrangemangen är ”miljömärkta event” enligt stiftelsen Håll Sverige Rent. Vi har nått dit tack vare god planering och att vi försöker väga in de miljömässiga konsekvenserna i vårt dagliga arbete och göra miljömedvetna val. Ibland blir det bra, ibland blir det mindre bra, men vi ska i alla fall vara medvetna om det.
 2. Vasaloppet.se – bättre än på pappret
  När vi kopierar dubbelsidigt sparar vi inte bara in på antalet papper som förbrukas, utan också den energi som det går åt vid tillverkningen. Av samma anledning hänvisar vi allt mer till vår hemsida och andra digitala medier så att vi kan undvika att göra onödiga utskrifter. Vi jobbar även med att beställa rätt mängd trycksaker så att spillet blir litet.
 3. Ekologiska blåbär i soppan
  Vasaloppet vill gärna samverka med aktörer och företag som tycker att miljöhänsyn är viktig. Vi strävar efter att inköp är ekologiska och miljövänliga i så stor utsträckning som möjligt.
 4. Färre sopor i Vasaloppet
  Tillsammans med samarbetspartners och leverantörer ska vi arbeta för att minska det brännbara avfallet och att sortera våra sopor. Vasaloppsarenan är ett naturreservat och därför uppmanar vi våra deltagare att slänga sitt skräp i utplacerade sopbehållare. Under Vasaloppets vintervecka återvinner vi ca 11 ton pappermuggar. Vi arbetar på sikt med att uppnå nolltolerans av nedskräpning i Vasaloppsarenan och 100 procent källsortering. I detta arbete behöver vi din hjälp!
 5. Ställ bilen, ta cykeln
  Vasaloppet är ett idrottsevenemang. Så varför ta bilen? Att promenera, cykla eller åka skidor är inte bara bra för hälsan och miljön, det sparar dessutom pengar. Om vi av någon anledning måste resa så väljer vi kollektivtrafik och samåkning i så stor utsträckning som möjligt. Vi uppmanar Vasaloppets deltagare att följa vårt exempel.
 6. Spar på energin
  Genom att spara in på elförbrukningen, sparar vi pengar och gör en insats för miljön. Därför släcker vi lampan när vi går hem och byter till energieffektivare alternativ när lampor och maskiner behöver bytas ut. Vi ser kontinuerligt över elanvändningen vid Vasaloppets byggnader.

Tillsammans blir det bättre

Tillsammans med våra sponsorer, samarbetspartners och leverantörer jobbar vi för en bättre miljö. Här nedan kan du se några exempel på detta:

Håll Sverige Rent: Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar. Stiftelsen grundades 1983 av Naturvårdsverket och Returpack i syfte att permanenta kampanjen som bedrivits under 20 år. Vasaloppet jobbar i ett aktivt samarbete för att uppfylla kriterierna för miljömärkningen Miljömärkt Event.

Preem drivmedel: Preem som är Sveriges största drivmedelsbolag känner att de har ett ansvar för att aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle. De arbetar bland annat med att öka andelen förnybara råvaror i sina produkter. De har till exempel utvecklat en metod som gör att de kan tillverka diesel av tallolja, en restprodukt från svenska skogen. Preem jobbar också med rapsolja, etanol, vindkraft, biogas samt naturgas, och har även byggt Sveriges största bioraffinaderi. Inom Vasaloppet tankar vi våra bussar och värmer upp mässtältet med Preems diesel miljöklass 1.

Preem bussar: Preem arrangerar bussresor från Stockholm, Göteborg och Sundsvall direkt till Mora för deltagare i Vasaloppet. Med detta alternativ får du som deltagare en helhetslösning för ditt resande från hemort till start och hjälper också till att minska miljöpåverkan samt lätta på trafiksituationen i vasaloppsregione

Snälltåget: Ta tåget till Vasaloppet eller Tjejvasan och var framme i god tid före start. I Mora står bussar och väntar för att ta dig hela vägen fram till startplatsen i Sälen. Och du behöver inte köa för nummerlapp eftersom den delas ut ombord.

DHL Freight: DHL är ett världsledande transport- och logistikföretag som erbjuder transporter via flyg, väg, sjö och järnväg samt lagerhantering, med möjlighet till klimatkompensation. Med DHL Miljöfrakt styr de om transporter som går på fossila bränslen till lastbilar som körs med förnyelsebara drivmedel. Detta är en tjänst som Vasaloppet använder sig av.

Skjutsgruppen:  Vasaloppet har sedan 2012 ett samarbete med föreningen Skjutsgruppen för att minska biltrafiken ytterligare. Det är många både kort- och långväga gäster som har plats över i bilen – och målet med samarbetet är att hjälpa fler deltagare och besökare att samåka till de olika loppen. På Skjutsgruppens hemsida kan deltagare, funktionärer och åskådare erbjuda och be om samåkning.

Frågor och mer information

Mats Rylander, miljöansvarig Vasaloppet
E-post: mats.rylander@vasaloppet.se
Telefon: 0250-392 61