Ackreditering är obligatorisk för all media som bevakar arrangemanget. Registrera din närvaro i god tid. Personliga ackrediteringsbrickor hämtas ut i presscentret i Mora från och med torsdag den 21 februari.