Vasalöparen kommer ut fyra gånger om året. Den skickas ut till alla deltagare i Sverige. Dock skickas endast en tidning per hushåll ut. Hur många nummer du får är beroende av när du anmäler dig. Anmäler du dig tidigt får du fler nummer. Du får alltid numret som utkommer närmast efter genomfört lopp, dock som mest 4 nummer per anmälan.

Prenumeration och lösnummer

Kostnad för 4 nummer är 198 kronor. För utlandsprenumeration tillkommer en portoavgift. Du kan även köpa Vasalöparen som lösnummer.

Beställ prenumeration
Sök butik eller köp lösnummer

Har du frågor om din prenumeration?

Kontakta PRENSERVICE KUNDTJÄNST