Under både vinter och sommar är det viktigt att hålla sig till de utmärkta lederna när man rör sig i spåret. Loppens sträckningar skiljer sig på vissa ställen mot ledernas sträckning, och du kan alltså inte cykla, springa eller vandra exakt samma sträckor som under arrangemangen. Vi ber alla vara uppmärksamma på att banarbeten kan förekomma!

Skidspår under vinterhalvåret

Vasaloppsspåret är öppet för skidåkare hela vintern och om snötillgången är tillräcklig spåras sträckan Sälen-Mora inför varje helg under perioden december-mars. Arbetet under vinterhalvåret genomförs alltid i syfte att optimera förhållandena inför Vasaloppets vintervecka. Det betyder att vissa långsiktiga beslut kan tas med hänsyn till den grund som är avgörande för spårkvaliteten under arrangemangen, vilket kan innebära att spårdragning inte alltid sker tidigt på säsongen.

vinter_spar_sol_himmel_1350x690Hur ofta prepareras spåret?

Spårning av hela 90 km-sträckan sker inför varje helg hela vintern, så länge snötillgången är tillräcklig och med eventuella undantag exempelvis på grund av kraftiga snöfall. Vid snöfall under lördag kommer spårning även ske på utvalda sträckor tidigt söndag morgon (ex. Evertsberg–Mora).

Via Track 4 outdoors kan du följa våra spårmaskiner i realtid, se vilka sträckor som är preparerade, när spåren drogs och aktuell kvalitet. För tätare uppdateringar och personliga kommentarer hänvisar vi till skidspår.se.

Track 4 outdoors – Följ våra spårmaskiner i realtid och prepareringen de senaste tre dygnen
skidspår.se – Vasaloppsspåret, Mora skidstadion, Norra Garberg

Vilken sträcka är avgiftsbelagd?

Vasaloppet sköter spårdragning mellan Berga by (Sälen) och Eldris, här är det avgiftsfritt. Mora kommun ansvarar för sträckan Eldris–Zornmuseet. Denna sträcka har belysning och är avgiftsbelagd. Mora kommuns spårkort säljs i receptionen på Mora Simhall samt online. Under arrangemangen tar Vasaloppet över ansvaret för hela spårsträckningen.

Köp spårkort – Mora Kommun

Skidåkning under Vasaloppets vintervecka

Under arrangemanget är alla skidspår öppna för träning och ingen avgift behövs. Det är dock viktigt att visa hänsyn och hålla koll på tävlande och loppdeltagare så att man inte är i vägen. För träning är det bäst att välja de avsnitt av spåret där tävling inte pågår för tillfället.