Seedning Vasaloppet

Nyhet inför 2015 – automatisk seedning från seedningslopp

För Vasaloppet kan vi nu erbjuda automatisk seedning från seedningslopp. Med förutsättning att det seedningslopp du åkt har skickat in resultatlistorna till oss på det sätt som vi beskriver nedan. Det är också viktigt att du angett ditt Vasa-ID till arrangören av seedningsloppet. Det innebär att du inte behöver skicka ditt resultat till oss manuellt efter ett genomfört seedningslopp. Så här fungerar det:

1. Vid anmälan till ett seedningslopp anger du ditt Vasa-ID. Vasa-ID är personligt och du hittar det under personuppgifter under Mina Sidor. Har du inget Vasa-ID, kontakta Vasaloppets tävlingsadministration så ordnar vi det åt dig. (Tips! Skriv upp ditt Vasa-ID så du har det lättillgängligt i framtiden).

2. Arrangören av seedningsloppet skickar oss sedan en resultatlista innehållande Vasa-ID, fullständigt namn och sluttid. När Vasaloppet mottagit resultatlistan läggs de in automatiskt och deltagare tilldelas därefter eventuellt nytt startled.

Om arrangören inte använder sig av automatisk seedning har du under det här första året möjlighet att skicka in din seedning till oss som tidigare.

Vi kommer även att ta emot manuell seedning. Stoppdatum för att skicka in din seedning är till och med cirka 3 veckor före loppet. Det innebär att vi kan garantera att du blir seedad innan loppet om du skickat in en seedningsblankett till oss. Du hittar seedningsblanketten under Blanketter. Vi vill dock understryka att vi tar emot seedningsmejl även efter stoppdatum, men på grund av hög belastning kan vi inte på förhand garantera att vi hinner seeda dig. Kontrollera därför ditt startled innan du kommer hit. Är du inte seedad tar du med dig resultatlistan så gör vi seedningen på plats i Mora eller Sälen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Seedning har vi för att deltagarna ska ha en möjlighet att starta i det led åkaren hör hemma. Vi har automatisk seedning från våra egna lopp, tre år bakåt i tiden.


Är man förstagångsdeltagare i Vasaloppet kan man välja att åka ett seedningslopp för att komma framåt i startleden, se loppförteckning över seedningslopp på vår hemsida.
Utan seedning startar förstagångsdeltagaren i led 10.

Det finns 11 startled, led 0-10. I elitledet (led 0) där står de som kom på placering 1-150 från fjolåret + de som seedat in sig från årets olika seedningslopp enligt tabellerna. De bäst seedade damerna återfinns också i ett eget led i elitledet.
Seedning sker per automatik om du tidigare deltagit i Vasaloppet, Öppet Spår eller HalvVasan de tre senaste åren. För att det skall fungera krävs är att dina login uppgifter är sammankopplade med din historik. Är de inte det hör du av dig till oss.

Resultat från tidigare år medför nedflyttning 1 led per år. Ex: Har man ett resultat från Skinnarloppet 2014 som ger startled 7 till Vasaloppet 2014 så kan man använda det resultatet för seedning till Vasaloppet 2015. Men då ger det startled 8, då resultatet är ett år gammalt. Två år gammalt resultat ger två led bakåt.
Det spelar inte någon roll om du har bra resultat i maraton, eller någon annan idrott. Vi seedar bara efter längdskidresultat.

Övriga kriterier:
(seedning som inte sker per automatik, kontakta Vasaloppet)
- Anmälda deltagare med minst 15 Öppet Spår/Vasalopp seedas i sämst led 9.
- Vasaloppsveteraner seedas till sämst led 5.
- Damer kan använda TjejVasan som seedningsgrundande lopp till Vasaloppet.

Seedningsgrundande svenska tävlingar är:
1. Loppet ska vara sanktionerat av Svenska Skidförbundet.
2. Loppet ska vara minst 40 km.
3. Loppet ska ha minst 100 startande deltagare för att tabell ska göras.
4. Endast lopp i klassisk stil.

Seedningsgrundande utländska tävlingar är:
5. Worldloppen, huvudloppen, ej deras ”öppet spår eller halva lopp”
6. Alla norska och finska lopp som vi gör seedningstabell på hittar du här.
7. Övriga utländska lopp gör vi inga tabeller på, där sker endast bedömning på plats vid seedningen dagarna före Vasaloppet.
När långloppssäsongen kommer igång kommer seedningsgruppen att mötas varje måndagskväll och gå igenom resultat och göra bedömningar. Senast under onsdagen efter varje lopp ska det finnas en tabell här.
Är du anmäld?
Antal deltagare
Tipsa en kompis!
Stäng