Följ med på klassens resa hela vägen till och med Ungdomsvasan.

Läs mer om Vasaloppets skolutmaning