Här hittar du information om parkering under Vasaloppets arrangemang. Vissa av parkeringarna är avgiftsbelagda. Du får gärna betala via Swish, kostnaden är 30 kr.

Rekommendationer för dig som följer deltagare med bil

Många anhöriga och vänner vill följa utvalda deltagare på plats.  Det är ofta mycket trafik på vägarna under våra lopp så tänk på att vara ute i god tid. En bra tumregel är att lägga på en timme på din resplan. Samåk gärna!

Mellan Sälen och Mora finns sju officiella Vasaloppskontroller. Vid kontrollerna ber vi dig att vara uppmärksam samt att följa skyltning och våra parkeringsvakters instruktioner.

Cykelvasan 90 och Cykelvasan Öppet Spår
Tänk på att farten i ett cykellopp är hög. Rekommendationen är att besöka maximalt två kontroller längs vägen om du vill hinna se målgången i Mora.

Cykelvasan 45, Cykelvasan 30 och Ungdomscykelvasan
Under de kortare cykelloppen är det svårt att följa deltagare.

Parkeringar

Startområde Sälen
Här finns parkering på ett flertal ställen. Följ skyltar och parkeringsvakternas anvisningar så hittar du bästa platsen.

Startområde Oxberg
Här finns parkering på ett flertal ställen. Följ skyltar och parkeringsvakternas anvisningar så hittar du bästa platsen.

Kontroll Smågan
Här finns inga parkeringsmöjligheter. Publik och medföljande kan inte besöka denna kontroll.

Kontrollerna Mångsbodarna, Risberg, Evertsberg, Oxberg och Hökberg
Här är parkeringsmöjligheterna begränsade. Följ skyltar och parkeringsvakternas anvisningar så hittar du bästa platsen.

Kontroll Eldris
Här finns inga parkeringsmöjligheter. Publik och medföljande kan inte besöka denna kontroll.

Centrala Mora
I Mora och dess närområde finns gott om parkeringsplatser. Följ anvisningarna på plats. För personer med rörelsehinder finns två parkeringsplatser i målområdet, och anpassade läktare på båda sidor om upploppet.
Kommunens parkeringsavgifter gäller.