Seedning har vi för att skapa bättre rytm och säkerhet i loppen, så att deltagare ska få åka med jämbördiga utifrån varje persons egen kapacitet. När deltagare startar i den grupp den hör hemma i så blir tempot jämnare och antalet omkörningar färre vilket minskar olycksrisken. Seedningen används endast i vissa lopp och fungerar på olika sätt. Läs mer på respektive loppsida.

Vi tillämpar seedning i följande lopp och klasser:
  • Cykelvasan 90 tävlingsklass (grupp 1-3 + grupp 4 från Cykelvasan tidigare år).
  • Cykelvasan 90 tävlingsklass för damer.
  • Cykelvasan 90 motionsklass (grupp 8, 12, 16, 20, 24 och 28).
  • Cykelvasan Öppet Spår och Cykelvasan 45. Startgrupp efter förväntad åktid. Anges vid anmälan. Rangordning efter snabbast förväntad åktid. När vi satt startgrupper i slutet av juli kan man inte längre ange förväntad åktid, och då blir man placerad i de bakre startgrupperna.
  • Cykelvasan 30 är ett motionslopp och där tilldelas man startgrupp efter när man anmält sig.