Anmälningsvillkor >
Försäkringar >
Köp och sälj startplats >

Så här anmäler du dig

Logga in på Mina sidor för att anmäla dig. Fyll i anmälningsformuläret och fullfölj din anmälan genom att ange koden du fått via mejl och betala med kort, Swish eller faktura. En bekräftelse skickas till din e-postadress direkt efter genomförd betalning.

Mina sidor >
Anmälningsvillkor >

Ändringar på Mina sidor
 • Ändra anmälan
  Mina sidor kan du ändra vissa uppgifter i din anmälan. Välj lopp under Mina lopp och tryck på Redigera. Du kan ändra adress, klubbtillhörighet, e-postadress och telefonnummer, och teckna försäkringen Folksam Motionsloppsförsäkring Bas. Läs mer om försäkringen på Folksams webbplats.
 • Kontaktuppgifter
  Du kan ändra dina kontaktuppgifter under Användarkonto > Min profil. Du kan ändra adress, telefonnummer och e-postadress. För att ändra namn behöver du kontakta vår kundtjänst på telefon 0250-392 00 eller e-post info@vasaloppet.se.
 • Sälja din startplats
  Läs mer under Köp och sälj startplats.
Kvitto och startbevis

Du får en bekräftelse på din anmälan skickad till den e-postadress du uppgivit på Mina sidor. Vasaloppsföreningen Sälen-Mora är en ideell förening, därav sker ingen momsbeskattning på anmälningsavgiften. Ett startbevis skickas till din e-postadress några veckor före loppet.

Startbevis och även ett kvitto på din anmälan går att ladda ner från Mina sidor. Logga in, välj Mina lopp och klicka på plustecknet till höger om loppet. Under Hämta filer finns tillgängliga filer för nedladdning.

Anmälningsvillkor

Din anmälan och ditt deltagande
 • Din anmälan är bindande. Ångerrätten gäller inte vid köp av idrottsevenemang. Anmälningsavgift återbetalas inte.
 • Du kan inte flytta fram din anmälan till kommande år.
 • Det är inte tillåtet att deltaga i våra lopp i någon annans namn.
 • Allt deltagande i våra lopp sker på egen risk.
 • Vi ersätter inte förlust eller skada på egendom.
 • Du har möjlighet att sälja din startplats, men endast till personer som uppfyller kriterierna för start i elittävlingen. Läs mer under Köp och sälj startplats.
 • Särskilt om covid-19: Om arrangemangen kommer att påverkas av covid-19 avseende restriktioner, myndighetsbeslut med mera förbehåller vi oss rätten att ändra i bansträckning, datum och tid för genomförande eller övriga förutsättningar för arrangemanget om vi bedömer att så måste ske för att aktuella coronaregler ska kunna efterlevas. Vasaloppet har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgift eller betala skadestånd som kompensation. Om arrangemanget måste ställas in av skäl hänförliga till corona har du rätt att flytta din startplats till nästkommande år.
 • Force majeure: Vid inställt lopp som beror på förhållanden utanför vår kontroll, såsom brand, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt, krig, terroristattentat, jordbävning, myndighetsbeslut, smittspridning av virus eller andra sjukdomar, eller andra liknande händelser, återbetalas inte anmälningsavgiften.
 • Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar i loppens och kringaktiviteternas innehåll och utformning.
Personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR för att kunna administrera din anmälan, hantera ditt resultat och tillhandahålla Mina sidorvasaloppet.se.

Dina personuppgifter så som namn, hemort, resultat, fotografier och tv-inspelningar i vilka du förekommer, kommer att publiceras på internet och i tidningar.

Personuppgifterna kommer att behandlas genom riktade utskick från Vasaloppet till dig som deltagare. Personuppgifterna kommer även att lämnas ut till Vasaloppets samarbetspartner för att dessa ska kunna göra utskick med reklam och information. Antalet tillåtna utskick är begränsat.

Ditt namn och startnummer kan också komma att användas i andra publika sammanhang.

Du har rätt att begära att ditt namn inte publiceras i start- och resultatlistor på internet, eller används i andra publika sammanhang. Du kan också meddela oss om du inte önskar reklamerbjudanden eller vill ta del av övrig kommunikation från Vasaloppet och våra partner.

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

Vid frågor om personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 0250-392 00 eller e-post info@vasaloppet.se.

Läs mer om dina rättigheter och vår hantering av dina personuppgifter >

Vänligen notera att vi har rätt att ensidigt ändra dessa villkor.

Försäkringar

Allt deltagande i våra lopp sker på egen risk. Vasaloppet ansvarar inte för förlust eller skada på tillhörigheter och egendom.

Olycksfall

Vid olycksfall ska du göra en skadeanmälan till Folksam på telefonnummer 0771-950 950.

 • Har du tecknat försäkringen Folksam Motionsloppsförsäkring Bas, eller Folksam Motionsloppsförsäkring Stor, ersätts olycksfall av denna försäkring i första hand.
 • Är du medlem i en idrottsförening som är ansluten till Riksidrottsförbundet ersätts du av idrottsföreningens försäkringen i andra hand.
 • Har du inte tecknat Folksam Motionsloppsförsäkring Bas, eller Folksam Motionsloppsförsäkring Stor, och inte är medlem i en idrottsförening som är ansluten till Riksidrottsförbundet träder Vasaloppets olycksfallsförsäkring in.

Läs mer om Folksam Motionsloppsförsäkring Bas och Folksam Motionsloppsförsäkring Stor på Folksams webbplats.

folksam.se/forsakringar

Förlust eller skada

Vasaloppet täcker inte kostnad för förlust eller skada på egendom. Anmäl förlust eller skada till ditt försäkringsbolag och din hemförsäkring. För utrustning med högt värde rekommenderar vi att du tecknar en allriskförsäkring eller separat försäkring.

Köp och sälj startplats

Personbyten görs på Mina sidor. Vasaloppet erbjuder i dagsläget ingen egen köp- och säljplats för startplatser utan hänvisar i första hand till startplatser.se.

Mina sidor >
startplatser.se
Öppettider >

Så går ett byte till

1. Sälj din startplats – Logga in på Mina sidorvasaloppet.se. Där klickar du på Mina lopp längst upp till vänster, du kommer då se vilka lopp du är anmäld till. Klicka på plustecknet till höger på raden till det loppet du ska sälja.

2. Anmälningskod skickas till köparen – Säljaren anger köparens namn, födelsedatum och e-post. När det är gjort skickas en anmälningskod till köparen, och en bekräftelse via e-post till säljaren.

3. Köparen anmäler sig till loppet – Köparen loggar in på Mina sidor, anmäler sig till loppet, anger anmälningskoden och betalar bytesavgiften på 220 kr. Efter det är bytet genomfört och köparen får en bekräftelse via e-post.