Ungdomstävlingen för alla mellan 11 och 16 år. Starten går i Oxberg förbi Vasaloppskontrollerna Oxberg, Hökberg och Eldris ner mot målet i Mora. Loppet är 32 km och körs på 28,9 km skogsväg eller grus, och 3,1 km asfalt. Även om banan inte är tekniskt avancerad är tempot högt när det är dags att göra upp om segerkransen och äran.

Regler i loppet

Loppet är sanktionerat av Svenska Cykelförbundet, SCF, och genomförs i enlighet med SCF:s regler. Läs fullständiga regler på SCF:s webbplats.

scf.se

Godkänd cykelhjälm är obligatorisk. Den tekniskt enkla bansträckningen passar alla cyklar som klarar grusvägar. Vägtrafikförordningens regler gäller i den mån det finns annan trafik att ta hänsyn till.

På grund av olycksrisken är det inte tillåtet att cykla med:

 • lurar i öronen, med exempelvis musik
 • flaskor som inte är anpassade för flaskhållare
 • påhängscykel, elcykel, enhjuling, barnstol på pakethållaren eller cykelkärra
  cykel med bockstyre.

Det är tillåtet att använda tandemcykel.

Klasser

Loppet är indelat i följande klasser:

 • D11–12
 • H11–12
 • D13–14
 • H13–14
 • D15–16
 • H15–16
Minimiålder

Du får delta i loppet från året du fyller 11 år fram till och med året du fyller 16 år.

Tidsstraff vid nedskräpning

Det är tillåtet att slänga skräp på tre olika sätt under Vasaloppets sommarvecka. Blir du påkommen med att slänga skräp på annat sätt kan du komma att straffas med ett tidstillägg på 15 minuter.

Du får slänga skräp:

 • i soptunnorna vid Vasaloppskontrollerna
 • i de markerade skräpzonerna mellan varje Vasaloppskontroll
 • där du som deltagare vet att en ledare eller anhörig plockar upp det som du slänger.