Buss till start

Väl på plats vid arrangemanget kan du åka med Vasaloppsbussarna till starten och tillbaka igen efter målgång. Med bussarna kommer du garanterat utvilad och i tid till starten och kan låta bilen stå. Biljetter säljs på vasaloppet.se och vid inpasseringen till bussarna i Mora. Vi rekommenderar förköp för att säkra din plats.

Läs mer och boka >

Trafik och transport >

Startnummer

Startnummer tilldelas i början av augusti. Startbevis skickas via e-post i mitten av augusti.

Hämta ut nummerlapp och chip

Alla deltagare ska bära nummerlapp och chip. Dem hämtar du ut vid någon av våra tävlingsexpeditioner. Nummerlapp och chip som inte hämtats ut dagen före loppet finns i tävlingsexpeditionen på startplatsen. Tävlingsexpeditionernas öppettider hittar du på sidan Öppettider.

Öppettider

Chip och nummerlapp

Märkning av hjälm och sadelstolpe

Startnummermärkning för hjälm och sadelstolpe hämtas ut i samband med nummerlappen. Dessa placeras enligt instruktionerna. Observera att den lilla nummerlappen ska fästas på hjälmens högra sida. Den större viks och fästs runt sadelstolpen så att startnumret är synligt från båda sidor.