Startnummer

Startnummer tilldelas i början av augusti.

Hämta ut nummerlapp och chip

Alla våra deltagare ska bära nummerlapp och chip. Dem hämtar du ut vid någon av våra tävlingsexpeditioner. Nummerlapp och chip som inte är uthämtade dagen före loppet finns i tävlingsexpeditionen på din startplats. Tävlingsexpeditionernas öppettider hittar du på sidan Öppettider.

Öppettider

Märkning av hjälm och sadelstolpe

Startnummermärkning för hjälm och sadelstolpe hämtas ut i samband med nummerlappen. Dessa placeras enligt instruktionerna. Observera att den lilla nummerlappen ska fästas på hjälmens högra sida. Den större viks och fästs runt sadelstolpen så att startnumret är synligt från båda sidor.