Trafikregler i samband med Ungdomscykelvasan

Observera att det inte är tillåtet att stanna eller parkera någonstans där tävlingsbanan sammanfaller med trafikerad väg. Det finns gott om infarter och parkeringsfickor längs banan. Vägtrafikförordningen gäller längs hela banan vilket betyder att svenska trafikregler gäller till fullo.

Visa hänsyn och följ vakters och funktionärers anvisningar.

Information för sommaren 2021 kommer att publiceras i juni 2021.

Trafikkarta – Vasaloppets sommarvecka del 1 av 2
Trafikkarta – Vasaloppets sommarvecka del 2 av 2Trafikkartor – Vasaloppets sommarvecka 2019 (PDF)

Vägavstängningar Mora – cykel 6–13 augusti 2019Vägavstängningar Mora – cykel 6–13 augusti 2018 (PDF)