Sträcka Distans Beskrivning Stigning
Start Sälen–Smågan 9,2 km Mycket uppför i början på asfalt därefter flack bana på grusväg. 114 m
Smågan–Mångsbodarna 14,3 km Slingrande terrängstig med inslag av spånglöpning över myrar i 10 km. Grusväg 4,5 km i början och på slutet. 51 m
Mångsbodarna–Risberg 10,8 km Lätt utför i blockstensterräng på slingrande och bitvis stenig stig i 4,5 km till Tennäng. Därefter tuff löpning på bark och grus uppför slakmotan till Risbergs fäbod, med avslutande kilometern på fin stig utför i fäbodmiljö. (Vasaloppsspår + Vasaloppsled)
Risberg–Evertsberg 12,4 km Kuperad skogsterräng, varav 7 km längs slingrande cykelstig på grus. De vackra Evertsbergssjöarna passeras. (Vasaloppsspår + Vasaloppsled)
Evertsberg–Oxberg 15 km Första delen lätt utför till Vasslan, sedan några tuffa stigningar med bland annat Lundbäcksbacken upp till Oxberg. Fin fäbodmiljö då Axi kvarn och Björnarvet passeras. Hårt underlag mest på grus, men även asfalt och lite stig. (Vasaloppsspår + Vasaloppsled) 115 m
Oxberg–Gopshus 4,5 km Lätt kuperad terräng i Vasaloppsspår med några slakmotor upp till Gopshusbergets slalombacke. Mest grusunderlag, samt två avsnitt gräs över åkermark. (Vasaloppsspår) 33 m
Gopshus–Hökberg 4,7 km Slät fin skogsväg med gruspartier, lätt utför i början och svagt uppför andra halvan. (Vasaloppsspår) 43 m
Hökberg–Läde 4,7 km Slät fin skogsväg med grusinslag. Utför 1 km i början och sedan flack terräng med ett par mindre uppförsbackar. (Vasaloppsspår)
Läde–Eldris 5,5 km Slät fin skogsväg i flack terräng, med några svaga motlut bland annat när Krångåsens fäbod passeras.
Eldris–Mål i Mora 8,9 km Lättlöpt skogsväg och stig med flack kupering förbi Mora skidstadion, Prästholmen, genom campingen, över Auklandbron till upploppet och målet. (Vasaloppsspår)