Så gör du med ombyte- och överdragskläder

Lagen ansvarar själva för transport av ombyte- och överdragskläder. Deltagare på sträcka 1 kan skicka överdragskläder med arrangören. Deltagaren ansvarar själv för att lämna ryggsäck eller väska med överdragskläder på angiven plats på startplatsen. Efter växling hämtar deltagaren överdragskläderna på angiven plats i Mångsbodarna.

Så här går starten till

Gemensam start kl. 07.00.

Översiktskarta – Startplats Sälen (pdf)