Varje lag består av fyra deltagare som springer en sträcka var av det klassiska Vasaloppsspåret. Målet är självklart i Mora och under den klassiska devisen. Sista sträckans löpare tas emot av övriga lagmedlemmar under jubel och hejarop.

Sträcka Distans Beskrivning
1. Sälen–Mångsbodarna 23,5 km Mycket uppför i början på asfalt därefter flack bana på grusväg till Smågan. Därifrån grusväg 4,5 km, slingrande terrängstig med inslag av spånglöpning över myrar i 10 km och grusväg 4,5 km på slutet.
2. Mångsbodarna–Evertsberg 23,2 km Lätt utför i blockstensterräng på slingrande och bitvis stenig stig i 4,5 km till Tennäng. Därefter tuff löpning på bark och grus uppför slakmotan till Risbergs fäbod. Fin stig utför en kilometer i fäbodmiljö. Kuperad skogsterräng, varav 7 km längs slingrande cykelstig på grus. De vackra Evertsbergssjöarna passeras.(Vasaloppsspår + Vasaloppsled)
3. Evertsberg–Hökberg 24,2 km Första delen lätt utför till Vasslan, sedan några tuffa stigningar med bland annat Lundbäcksbacken upp till Oxberg. Fin fäbodmiljö då Axi Kvarn och Björnarvet passeras. Hårt underlag mest på grus, men även asfalt och lite stig. Lätt kuperad terräng i Vasaloppsspår med några slakmotor upp till Gopshusbergets slalombacke. Mest grusunderlag, samt två avsnitt gräs över åkermark. Slät fin skogsväg med gruspartier, lätt utför i början och svagt uppför andra halvan.(Vasaloppsspår + Vasaloppsled)
4. Hökberg–Mora 19,1 km Slät fin skogsväg med grusinslag. Utför 1 km i början och sedan flack terräng med ett par mindre uppförsbackar. Slät fin skogsväg i flack terräng, med några svaga motlut bland annat när Krångåsens fäbod passeras. Lättlöpt skogsväg och stig med flack kupering förbi Mora skidstadion, Prästholmen, genom campingen, över Auklandbron till upploppet och målet. (Vasaloppsspår)