Så gör du med ombytes- och överdragskläder

Tänk på att skydda dina ombyteskläder mot väta. Ett bra sätt är att lägga dina tillhörigheter i en påse i din väska eller ryggsäck. Lämna din väska med ombyteskläder vid lastbilarna på startplatsen innan du går in i startledet. Lastbilarna är skyltade med färg och startnummer. Lämna din väska vid rätt lastbil.

Överdragskläder kan du lägga i plastsäcken, som du fått i ditt startkuvert. Lämna säcken i den uppsamlingsfålla som finns vid varje startled i god tid innan starten. Plastsäcken kan även lämnas innan du går in i startledet, då lämnar du den tillsammans med din väska.

Väskor och överdragskläder transporteras till dusch och omklädning i Mora. Skicka inte dina saker med privata transporter.

Så här går starten till

Första start sker kl. 09.00. Därefter startar ett led var 15:e minut. Din tid startar när du passerar startlinjen.
Insläpp till startledet sker 45 minuter före respektive start. Det finns tre stora fållor med benämning A, B och C placerade längst bak i startfältet. Där sker insläppet till ditt startled.

Startled Starttid Insläpp till startled Fålla
0 kl. 09.00 kl. 08.15 A
1 kl. 09.15 kl. 08.30 B
2 kl. 09.30 kl. 08.45 C
3 kl. 09.45 kl. 09.00 A
4 kl. 10.00 kl. 09.15 B
5 kl. 10.15 kl. 09.30 C
6 kl. 10.30 kl. 09.45 A
7 kl. 10.45 kl. 10.00 B
8 kl. 11.00 kl. 10.15 C
9 kl. 11.15 kl. 10.30 A
10 kl. 11.30 kl. 10.45 B
11 kl. 11.45 kl. 11.00 C
12 kl. 12.00 kl. 11.15 A
13 kl. 12.15 kl. 11.30 B
14 kl. 12.30 kl. 11.45 C
15 kl. 12.45 kl. 12.00 A

Denna tabell gäller vid fulltecknat lopp. Om loppet inte blir fulltecknat blir det färre startgrupper, och tidigare sista starttid.

Översiktskarta – Startplats Oxberg – skidorÖversiktskarta – Startplats Oxberg – skidor (PDF)