Seedning har vi för att skapa bättre rytm och säkerhet i loppen, så att deltagare ska få åka med likasinnade utifrån varje persons egen kapacitet. När deltagare startar i det led den hör hemma i så blir tempot jämnare och antalet omkörningar färre vilket minskar olycksrisken. Seedningen används endast i vissa lopp och fungerar på olika sätt. Läs mer på respektive loppsida.

Vi tillämpar endast seedning i följande lopp och klasser:
  • Vasaloppet (led 0-9)
  • Tjejvasans tävlingsklass (led 0-2)
  • Tjejvasans motionsklass (led 3-4)
  • Nattvasan 90, startled efter förväntad åktid. Anges vid anmälan.
  • Nattvasan 45, startled efter förväntad åktid. Anges vid anmälan.
  • Öppetspår, startled efter förväntad åktid. Anges vid anmälan. Rangordning till startled efter snabbaste förväntade åktid.
  • Övriga lopp är motionslopp och där får man startled efter när man anmält sig

Halvvasan är ett undantag där anmälda till Vasaloppet samma år får starta i Vasaloppsledet (led 0).