Information för 2022 kommer att publiceras i början av februari 2022.

Vasaloppets vintervecka 2020

Trafikkarta översikt (PDF 2 sidor)

Vasaloppet 30, 21 februari

Länsväg 1025 (Vasaloppsvägen) är enkelriktad från Oxberg till länsväg 1024 i Evertsberg kl. 06.00–14.00. Fordon får föras endast i riktning från Oxberg mot Evertsberg. Trafik till starten sker via riksväg 70. För ytterligare information, se kartor ovan.

Länsväg 1012 är stängd för genomfart mellan Oxbergs affär och Startplats Oxberg riksväg 70 kl. 06.00–cirka kl. 14.00. Trafik till starten sker via riksväg 70. Övrig trafik mellan Mora och Sälen hänvisas till riksväg 70 och länsväg 1024 via Älvdalen under dagen.

Tjejvasan, 22 februari

Länsväg 1025 (Vasaloppsvägen) är enkelriktad från Oxberg till länsväg 1024 i Evertsberg kl. 06.00–14.00. Fordon får föras endast i riktning från Oxberg mot Evertsberg. Trafik till starten sker via riksväg 70. För ytterligare information, se kartor ovan.

Länsväg 1012 stängd för genomfart mellan Oxbergs affär och Startplatsen i Oxberg riksväg 70 kl. 06.00–14.00. Övrig trafik mellan Mora och Sälen hänvisas till riksväg 70 och Länsväg 1024 via Älvdalen under dagen.

Öppet Spår söndag, 23 februari

Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik kl. 05.00–09.00.
Länsväg 1033 är enkelriktad från riksväg 70 via Lövnäs till Hormund kl. 04.00–08.00. Tillåten färdriktning är alltså från riksväg 70 och västerut mot Horrmund.

Genomfartstrafik sträckan Sälen–Transtrand hänvisas till länsväg 1051 på västra sidan om Västerdalälven.

Öppet Spår måndag, 24 februari

Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik kl. 05.00–09.00. Genomfartstrafik sträckan Sälen–Transtrand hänvisas till länsväg 1051 på västra sidan om Västerdalälven.

Stafettvasan, 28 februari

Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik kl. 06.00–09.15. Genomfartstrafik sträckan Sälen–Transtrand hänvisas till länsväg 1051 på västra sidan om älven.

Överfarten över Spjutmodammen är helt avstängd för biltrafik kl. 09.00–18.00.

Vägen upp till växling Hökberg är avstängd för biltrafik.

Nattvasan 90 och Nattvasan 45, 28 februari

Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik kl. 19.45–20.15. Genomfartstrafik sträckan Sälen–Transtrand hänvisas till länsväg 1051 på västra sidan om älven.

Vasaloppet, 1 mars

Under Vasaloppet är fordonstrafik på Vasaloppsvägen till stora delar enkelriktad. Tillåten färdriktning är från Sälen till Mora. Det är inte tillåtet att färdas:

 • Länsväg 1024, Evertsberg till Fiskarheden, kl. 07.00–15.00.
 • Länsväg 1025, Oxberg till Evertsberg, kl. 08.00–16.00.

Trafik till Sälen måste vara i Fiskarheden senast kl. 07.00. Detta innebär att resande måste ha passerat Evertsberg senast kl. 06.30.

Länsväg 1033 är enkelriktad mellan riksväg 70 via Lövnäs till Hormund kl. 04.00–08.00. Tillåten färdriktning är alltså från riksväg 70 och västerut mot Horrmund.

Vägavstängningar Sälen

Följande vägar är avstängda för all fordonstrafik:

 • 23/2 och 24/2 är riksväg 66 stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, kl. 05.00–09.00.
 • 28/2 är riksväg 66 stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, kl. 06.00–9.15.
 • 28/2 är riksväg 66 stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, kl. 19.45–20.15.
 • 1/3 är riksväg 66 stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, kl. 04.30–09.30.
Vägavstängningar Mora
 • Fredsgatan (Badstugatan–Prostgatan). Förbud att stanna och parkera från 20/2 kl. 15.00 till 1/3 kl. 24.00.
 • Fredsgatan (Vasagatan–Prostgatan). Fordonstrafik förbjuden från 17/2 kl. 08.00 till 3/3 kl. 24.00.
 • Vasagatan (Zornmuseet–Hamngatan). Fordonstrafik förbjuden från 20/2 kl. 16.00 till 1/3 kl 24.00.
 • Hamngatan (Moragatan–Vasagatan). Fordonstrafik förbjuden från 20/2 kl. 16.00 till 1/3 kl. 24.00.
 • Vasagatan (utmed Tingshusparken) och Zornparkeringen. Fordonstrafik förbjuden från 19/2 kl. 09.00 till 1/3 kl. 24.00.
 • Kaplansgatan och Badstugatan (stängd för genomfart vid Vasagatan). Fordonstrafik förbjuden från 19/2 kl. 09.00 till 1/3 kl. 24.00.
 • Vasagatan (upplopp) och Björnramsgatan. Fordonstrafik förbjuden från 10/2 till 6/3.
 • Prostgatan. Infart förbjuden från Älvgatan från 17/2 kl. 08.00 till 3/3 kl. 24.00.


Trafikinformation 19 februari–1 mars (pdf)

Kollektivtrafik och samåkning

Genom att använda kollektivtrafiken eller samåka kan vi tillsammans förbättra trafiksituationen under arrangemanget.

Transportlogistik, Stafettvasan, 28 februari

Det är inte tillåtet att åka bil till växlingen i Hökberg och överfarten över Spjutmodammen är helt stängd för biltrafik.

Rekommenderad väg till och från fjällen via riksväg 66
 • Trafik till och från Sälenfjällen hänvisas via Rörbäcksnäs, Torgås, Lv 1047 och Lima Lv 1049.
 • Alternativ väg från Sälenfjällen välj Lv 1051 mot Transtrand.
  – sedan Rv 66 över Malung–Ludvika–Västerås.
  – trafik mot södra Sverige tar Rv 66 över Malung sedan E45 mot Göteborg.
 • Trafikanter till Sälen från Mälardalen väljer Djurås E16 mot Malung och sedan Rv 66 mot Sälen.
 • Trafikanter till och från Idre, Särna och Härjedalen kör via Stöten väg 1054, 1053, Torgås Lv 1047 och Lima 1049.
 • Trafikanter till och från Trysil väljer väg genom Värmland, Stöllet väg 62 (mot E45). Alt. väg 1047 via Rörbäcksnäs, Torgås.
 • Trafikanter från Mora till Sälenfjällen väljer väg E45 mot Malung, ta av mot Venjan/Limedsforsen, sedan mot Sälen Rv 66.
Alternativ väg mellan Mora och Sälen under hela Vasaloppets vintervecka

Kör väg E45 mot Malung, ta av mot Venjan/Limedsforsen länsväg 1040, sedan mot Sälen riksväg 66.

 

Tänk på att vara utvilad innan du sätter dig vid ratten. Kör försiktigt!

Vasaloppet, Polisen, Trafikverket och Trafiknämnden i Mora