Seedning har vi för att skapa bättre rytm och säkerhet i loppen, så att deltagare ska få åka med jämbördiga utifrån varje persons egen kapacitet. När deltagare startar i det led den hör hemma i så blir tempot jämnare och antalet omkörningar färre vilket minskar olycksrisken. Seedningen används endast i vissa lopp och fungerar på olika sätt. Läs mer på respektive loppsida.

Vi tillämpar endast seedning i följande lopp och klasser:
  • Vasaloppet (led 0–9)
  • Tjejvasans tävlingsklass (led 0–2)
  • Tjejvasans motionsklass (led 3–4)
  • Nattvasan 90. Startled efter förväntad åktid. Anges vid anmälan.
  • Nattvasan 45. Startled efter förväntad åktid. Anges vid anmälan.
  • Nattvasan 30. Startled efter förväntad åktid. Anges vid anmälan.
  • Öppet Spår. Startled efter förväntad åktid. Anges vid anmälan. Rangordning till startled efter snabbaste förväntade åktid.
  • Övriga lopp är motionslopp, och där tilldelas man startled efter när man anmält sig.

Vasaloppet 45 är ett undantag där anmälda till Vasaloppet samma år får starta i Vasaloppsledet (led 0).