Här hittar du information om parkering under Vasaloppets arrangemang. Vissa av parkeringarna är avgiftsbelagda. Du får gärna betala via Swish, kostnaden är 30 kr.

Rekommendationer för dig som följer deltagare med bil

Många anhöriga och vänner vill följa utvalda deltagare på plats. Det är ofta mycket trafik på vägarna under våra lopp så tänk på att vara ute i god tid. En bra tumregel är att lägga på en timme på din resplan. Samåk gärna!

Mellan Sälen och Mora finns sju officiella Vasaloppskontroller. Vid kontrollerna ber vi dig att vara uppmärksam samt att följa skyltning och våra parkeringsvakters instruktioner.

Öppet Spår söndag, Öppet Spår måndag och Vasaloppet
Rekommenderade stopp längs vägen är Mångsbodarna, Evertsberg och Oxberg alternativt Hökberg. Väljer du att stanna vid kontrollen i Hökberg kan det bli svårt att hinna till målgången då trafiksituationen kan vara ansträngd i centrala Mora.

Stafettvasan
Rekommenderade stopp längs vägen är Risberg, Evertsberg och Oxberg.

Vasaloppet 30, Tjejvasan och Vasaloppet 45
Rekommenderat stopp är kontrollen i Hökberg, men det kan bli svårt att hinna till målgången då trafiksituationen kan vara ansträngd i centrala Mora. Från Hökberg tar du dig sedan till målet i Mora.

Parkeringar

Startområde Sälen
Här finns parkering på ett flertal ställen. Följ skyltar och parkeringsvakternas anvisningar så hittar du bästa platsen.

Översiktskarta – Startplats Sälen – skidor (PDF)

Du som kommer från Sälenfjällen, eller norrifrån, kan med fördel ta vägen väster om älven. Följ skyltning mot Transtrand. Från avfarten vid Fjällvägen är det cirka 3 kilometer till parkeringen Norra Brändan. Från parkeringen till Vasaloppets start är det en promenad på 1500 meter, som tar cirka 15 minuter.

Startområde Oxberg
Här finns parkering på ett flertal ställen. Följ skyltar och parkeringsvakternas anvisningar så hittar du bästa platsen.

Översiktskarta – Startplats Oxberg – skidor (PDF)

Kontroll Smågan
Här finns inga parkeringsmöjligheter. Publik och medföljande kan inte besöka denna kontroll.

Kontrollerna Mångsbodarna, Risberg, Evertsberg, Oxberg och Hökberg
Här är parkeringsmöjligheterna begränsade. Följ skyltar och parkeringsvakternas anvisningar så hittar du bästa platsen. (Under Stafettvasan är det inte möjligt att parkera i Hökberg.)

Kontroll Eldris
Här finns inga parkeringsmöjligheter. Publik och medföljande kan inte besöka denna kontroll.

Centrala Mora
I Mora och dess närområde finns gott om parkeringsplatser. Följ anvisningarna på plats. Parkering för bussar finns vid Tingsnäs, sydost om Vasaloppsmålet.

Översiktskarta – Målområdet Mora – skidorÖversiktskarta – Målområdet Mora – skidor (PDF)

Översiktskarta – Efter mål – skidorÖversiktskarta – Efter mål – skidor (PDF)